12 Người Mạnh Sức TRONG KINH THÁNH

12 Người Mạnh Sức TRONG KINH THÁNH

 Sau đây là mười hai người mạnh sức  trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng họ là những vấn đề chính trong thế giới ngày nay.  Vậy khi bạn trừ quỷ: điều đầu tiên bạn cần làm là tìm ra người mạnh sức và đối phó với người mạnh sức trước tiên và sau đó  đuổi các  ma quỷ khác ra với anh ta.

Tà Linh Mạnh Sức

 

Quỷ (biểu hiện của ma quỷ dưới sự kiểm soát của người mạnh sức)

Linh Ghen Tuơng, Ghen Tỵ 

( Jealousy and, Envy spirit)

Tức giận, bồn chồn, không bao giờ hài lòng, nghi ngờ, giận dữ, trả thù, giết người, cạnh tranh,  thịnh nộ và giận dữ

Linh Dối Trá, Lừa Dối

(Lying spirit)

Ngoại tình, đồng tính luyến ái, thô tục (chửi thề),
đạo đức giả (tiêu chuẩn kép), tham dục, linh tôn giáo, thổi phồng (làm
chính mình quan trọng), lừa phỉnh.

Linh Quen Thuộc (thân thiện)

(Familiar spirit)

Chiêm tinh, tử vi, bói toán, bói khoa, tử vi, tướng số

Linh Đồi Trụy, Đồi Bại, Bại Hoại

(Perverted spirit)

Yêu thế gian, yêu tiền bạc, đồi bại trong  tình dục,
ghét đối với Thiên Chúa, tinh thần bị thương tổn, ham muốn các phụ nữ,
đồng tính luyến ái, giảng dạy sai lạc và lỗi lầm, chỉ nghĩ đến mình, bớp
méo lời Chúa cho phù hợp với tình trạng của họ, bại hoại.

Linh Nặng Nề

(Heaviness spirit)

Chá nản và tuyệt vọng, xuống dốc, rắc rối luôn luôn, đau buồn, tự ti, mặc cảm, cô đơn, ăn uống quá độ.

Linh Đàng Điếm, Trụy Lạc

(Whoredom spirit)

Ngoại tình, không hài lòng với tình dục, không thể phá
vỡ mối tương giao với kẻ chẳng tin, suy nhược tinh thần, một cách nào
đó liên quan đến ma quỷ, trái tim yếu đuối, không thể nói “KHÔNG” liên
hệ đến quan hệ tình dục.

Linh Sự Chết và Câm Điếc

(Death; Deaf and Dumb spirit)

Tự tử, điên, co giật, động kinh, mất trí

 Linh Sợ Hãi, Giê-sa-bên

(Fear, Jezebel spirit)

Đau khổ, sợ hãi, lo lắng, ám ảnh, cảm thấy không đầy
đủ, những cơn ác mộng, nghi ngờ, sợ bóng tối, sợ đàn ông, sợ cá tính hay
một điều gì đó.

Linh Kiêu Ngạo

(Proud, Prideful spirit)

Chế giễu người khác, cứng đầu, nhiều chuyên,  thịnh nộ, khoe khoang, coi mình là công bình, điều khiển, phù thủy.

Linh Trói Buộc, Nô-lệ

(Bondage, Slavery spirit)

Không thể cầu nguyện, đau khổ, cay đắng, nghiện ma túy, không thể gọi Thiên Chúa Cha (không có mối quan hệ), nghiện ngập.

Linh Ốm Đau, Bệnh Tật

(Infirmity spirit)

Tất cả các căn bệnh mà con người biết tới.

Linh Chống Chúa Jêsus Christ, Ani-Christ

(Antichrist spirit)

Nghi ngờ, vô tính, luật lệ, điều khiển ra lệnh, chống
đối những người của Đức Chúa Trời, chống lại giáo lý, nói nghịch cùng ân
tứ Thánh Linh, báng bổ (chửi thề), bỏ qua máu và thay thế tất cả mọi
thứ cho máu, dùng thẩm quyền để ràng buộc con người, bắt bớ thánh đồ và
đã phá những lời làm chứng của Cơ- đốc-nhân (vu khốngi, bịa chuyện).

 

English IDENTIFYING THE STRONGMAN
https://vnsalvation.org/2018/10/20/identifying-the-strongman/
Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

A1: LÀM THẾ NÀO HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH

A1.1 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo

A2: HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM CHÍN ĐIỀU

Lời nói đầu
A2.1 Trông Đợi Đức Giê-hô-va
A2.2 Nghe Tiếng Chúa
A2.3 Vâng Theo Tiếng Chúa
A2.4 Kiên Nhẫn Chịu Đựng
A2.5 Bài Học Từ Cuộc Đời Giô Sép
A2.6 Tránh Trở Thành Một Người Bị Loại Bỏ
A2.7 Lánh Xa Sự Gian Dâm
A2.8 Từ Bỏ Sự Tham Lam/ Sự Thờ Hình Tượng
A2.9 Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

A3: SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG UY QUYỀN

A3.1 Lạm Dụng Uy Quyền
A3.2 Giới Hạn Của Uy Quyền
A3.3 Những Người Lãnh Đạo Đáng Noi Theo

A4: THIẾT LẬP MỘT THÓI QUEN TĨNH NGUYỆN

A4.1 Phục Hồi Thói Quen Tĩnh Nguyện
A4.2 Cảm Tạ Và Ca Ngợi (Dâng Hiến Chính Mình
A4.3 Xưng Tội Và Tẩy Sạch (Dâng Hiến Lòng Mình)
A4.4 Mệnh Lệnh Và Sự Vâng Lời (Dâng Hiến Ngày Của Bạn
A4.5 Gia đình và Hội thánh (Dâng Hiến Những Người Thân)
A4.6 Cầu Thay Để Chinh Phục Thế Giới Cho Chúa Jêsus
A4.7 Đất Nước và Những Dân Tộc (Dâng Trình Cả Thế Giới)

A5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN

A5.1 Tại Sao Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Với Ngài?
A5.2 Áo Giáp Và Cây Trượng Của Sự Công Bình
A5.3 Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện Trong Thánh Linh
A5.4 Sử Dụng Tiếng Mới Và Sự Thông Giải Trong Sự Cầu nguyện
A5.5 Cầu Nguyện Qua Lời Tiên Tri
A5.6 Thành Lập Một Đội Cầu Nguyện Tiên Tri

 


B1 Đời sống Cơ Đốc Đắc Thắng

B1.1 – Ma Quỷ Bị Hủy Diệt
B1.2 – Tà Ma Bị Vô Hiệu
B1.3 – Gìn Giữ Sự Đắc Thắng
B1.4 – TỰ DO! Cưới Người Chồng Mới

B2 – Chìa khóa dẫn đến uy quyền thuộc linh
B2.1 – Chìa khóa Uy Quyền Của Đấng Christ
B2.2 – Chìa Khóa Uy Quyền Của Tín Đồ
B2.3 – Chìa Khóa Uy Quyền Của Lời Đức Chúa Trời
B2.4 – Chìa Khóa Uy Quyền Của Chức Vụ
B2.5 – Chìa Khóa Uy Quyền Của Đấng Christ Trong Hội thánh Tư Gia

 

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ…

C1. Tính Kinh Điển Của Kinh Thánh

C1.1 Một Sách Trở Nên Một Phần Của Kinh Thánh Như Thế Nào?
C1.2 Các Sách Không Nằm Trong Kinh Điển

C2. Hội Thánh Toàn Cầu. So Sánh Giữa Các Giáo Phái

C3. Tại Sao Đức Chúa Trời Dựng Nên Con Người. Mục Đích Của Đức Chúa Trời Trong Loài Người

C4. Các Dấu Kỳ Phép Lạ Ngày Nay.

C4.1 Phải Chăng Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Đều Có Tính Nhất Thời?
C4.2 Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Trong Lịch Sử Hội Thánh

C5. Năm Ân Tứ Lãnh Đạo.

C6. Sự Phục Hưng Của Hội Thánh.

C6.1 Các Bữa Tiệc Của Chúa – Các Kiểu Mẫu Phục Hưng
C6.2 Mất Mát Và Phục Hồi

C7. Giáo Lý Về Sự Bảo An Vĩnh Viễn.

C7.1 Một Người Có Thể Nào Bị Hư Mất Sau Khi Đã Được Xưng Công Bình Không?
C7.2 Loại Đức Tin Đúng Đắn

C8. Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng

C9. Phụ Nữ Đối Với Chức Vụ

C9.1: Phụ Nữ Trong Sự Lãnh Đạo Và Trong Chức Vụ
C9.2: Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Cựu Ước
C9 3: Chức Vụ Của Phụ Nữ Trong Thời Tân Ước
C9.4: Những Phân Đoạn Kinh Thánh Nói Về Những Rắc Rối Của Phụ Nữ Trong Chức Vụ

C. 10. Bảy Nghi Lễ Của Chúa.

C10.1 Giới Thiệu Về Các Nghi Lễ
C10.2 Lễ Vượt Qua
C10.3 Lễ Bánh Không Men
C10.4: Lễ Trái Đầu Mùa
C10.5: Lễ Ngũ Tuần
C10.6: Lễ Hân Hỉ
C10.7: Lễ Về Ngày Chuộc Tội
C10.8: Lễ Lều Tạm
C10.9: Giữ Các Ngày Lễ

C11. 500 Năm Giữa Cựu Ước và Tân Ước. Điều Gì Đã Xảy Ra Vào Các Thế Kỷ Giữa Cựu Ước Và Tân Ước?

 

 


PHẦN E6
KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG HỘI THÁNH

 

PHẦN E7
BẢO TỒN MÙA GẶT

 

PHẦN F

MÃO TRIỀU THIÊN VÀ PHẦN THƯỞNG

 

F1. Sự Chuẩn Nhận của Đức Chúa Trời

F2. Mão Triều Thiên Và Phần Thưởng

F3. Phán Xét Những Người Làm Công Vô Luật

 

 
PHẦN G
LAI THẾ HỌC
G1. Những Điêu Sau Rốt

G 2. Sự Làm Con Nuôi


 

http://nhulieuthanhkinh.com/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=69
ISOM Cấp 3 – C6 – Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo

ISOM Cấp 3 – C6 – Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo

 
ISOM Cấp 3 – C5 – Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo
ISOM Cấp 3 – C4 – Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH

ISOM Cấp 3 – C4 – Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH

 
ISOM Cấp 3 – C3 – Nhóm Tế Bào

ISOM Cấp 3 – C3 – Nhóm Tế Bào

 
ISOM Cấp 3 – C7 – Gây Dựng Hội Thánh Mới

ISOM Cấp 3 – C2 – Gây Dựng Hội Thánh Mới

 
ISOM Cấp 3 – C1 – Lãnh Đạo Để Nhân Cấp

ISOM Cấp 3 – Lãnh Đạo Để Nhân Cấp

 
ISOM Cấp 2 – B5 – JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay

ISOM Cấp 2 – B5 – JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay

 
ISOM Cấp 2 – B4 – Bản Chất Phúc Âm

ISOM Cấp 2 – B4 – Bản Chất Phúc Âm

 
ISOM Cấp 2 – B3 – Cựu Ước Lược Khảo

ISOM Cấp 2 – B3 – Cựu Ước Lược Khảo

 
ISOM Cấp 2 – B2 Chức Vụ Giúp Đỡ

ISOM Cấp 2 – B2 Chức Vụ Giúp Đỡ