Home

Featured Videos

Latest

Thói Quen: Chọn Tốt Bỏ Xấu

Thói Quen: Chọn Tốt Bỏ Xấu Tất cả chúng ta đều có những thói quen. Có những thói tốt và cũng có những thói xấu. Thói tốt thì giúp ích chúng ta rất nhiều, nó mang lại niềm vui và năng lực cho đời sống chúng ta, trong khi đó thói xấu thì cướp đi […]

Theo Dấu Chân Chúa

Theo Dấu Chân Chúa “Anh em đã được gọi đến sự kêu gọi đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.” I Phi-e-rơ 2:21. Những cư dân của một thị trấn đã quyết tâm không làm bất […]

Đời Sống Không Có Xung Đột

Đời Sống Không Có Xung Đột “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Ô-sê 4:6). “Ai là mù há chẳng phải đầy tớ ta sao?” (Ê-sai 42:19). Trước đây tôi đã từng là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, bị huỷ hoại do thiếu thông biết về sự xung đột. Sự […]

Vì Sao Chúng Ta Tin?

Vì Sao Chúng Ta Tin? “Vì Sao Chúng Ta Tin?” Của Paul E.Little là một quyển sách giá trị nhằm giải đáp những thắc mắc về niềm tin Cơ đốc, chẳng hạn Kinh Thánh và Khoa học có mâu thuẫn nhau không? Phép lạ có thể xảy ra không? Tại sao Đức Chúa Trời cho […]

Tẩy Sạch Để Được Phấn Hưng

Tẩy Sạch Để Được Phấn Hưng Mặc dù hiện nay đạo đức đang xuống dốc cách đáng sợ, nhưng đồng thời càng ngày càng có nhiều dấu hiệu Đức Chúa Trời đụng chạm dân sự Ngài một cách mạnh mẽ. Số tín đồ cũng như số Hội thánh được nhìn thấy sự vận hành kỳ […]

Ân Huệ Lớn Hơn Trả Giá

Ân Huệ Lớn Hơn Trả Giá Trong quyển sách của mình, bà Oretha Hagin đã chia sẻ về những giá trị sâu thẳm bên trong chính con người của bà, những điều bà tích góp được trong suốt sáu mươi năm cùng chồng – Mục sư Kenneth Hagin trong chức vụ hầu việc Chúa. Mỗi […]

Chiến Trường Tâm Trí

Trong cuốn sách Cuộc Chiến Tâm Trí, tác giả Joyce Meyer dẫn bạn đến sự tự đánh giá trung thực bản thân bằng cách chia sẻ các thử thách, bi kịch và những chiến thắng cuối cùng của hôn nhân, gia đình và chức vụ của chính bà – bao gồm cả sự thật mà […]
(Visited 344 times, 2 visits today)