Hành Trình Đến Thiên Đàng

Hành Trình Đến Thiên Đàng       Đây là một phần trích dịch từ cuốn sách Heavens của Mục Sư Jesse Duplantis.  Ông được Chúa đem về Thiên-đàng năm 1988 trong thời gian đang giảng phục hưng ở hội thánh Magnolia Christian Center thuộc tiểu bang Arkansas.  Lúc đầu ông không định chia xẻ kinh nghiệm nầy với ai, chỉ muốn giử nó như kinh nghiệm cho chính mình, nhưng Chúa Thánh Linh đã thúc giục ông chia xẻ kinh nghiệm nầy với những người khác; vì thế ông đã chia…

Read More

12 Mật mã trong Kinh Thánh và kỹ thuật giãi mã nhờ máy điện toán

Người Do-thái được Thượng Đế chọn ra để viết, sao chép và lưu truyền Kinh Thánh. Chúa cũng ban sẵn cho họ một tấm lòng yêu mến, kính trọng Kinh Thánh và tính cẩn thận, chu đáo trong nhiệm vụ Ngài giao. Sau khi sao chép một bản Kinh thánh họ cẩn thận đếm lại một cách thủ công tất cả 815.140 chữ của bản sao, cương quyết không bỏ qua sự thưà thiếu của bất cứ một chữ, dấu, hay nét nào so với nguyên bản. Nếu có sự…

Read More

Căn Bản Phúc Âm – Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-têm.

Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-têm. Đây là quyển sách để bạn ôn lại những điều bạn đã tin và biết thêm một số vấn đề cần thiết cho cuộc sống tâm linh. Bạn có thể dùng sách nầy để tự học nhưng tốt hơn Bạn nên học chung với những người sắp nhận lễ báp-têm như bạn để có thể trao đổi ý kiến và học hỏi chung với nhau. Nếu có những điểm không hiểu, xin bạn hỏi những người đã trưởng…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 01 – THƯỢNG ĐẾ và BA NGÔI

Quyển Giáo Lý Căn Bản của Cơ đốc giáo nầy được biên soạn cho các tín hữu mới tin, chuẩn bị làm lễ báp têm và gia nhập hội thánh. Tuy nhiên các tín hữu đã tin nhận Chúa lâu năm cũng có thể sử dụng để ôn lại những hiểu biết của mình về phương diện giáo lý. Mong rằng Chúa dùng loạt bài học nầy giúp các tín hữu vững chắc hơn trong niềm tin của mình để trở thành những tín hữu ích lợi hơn cho hội…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 02 – THIÊN SỨ

THIÊN SỨ Chúng ta thường nghĩ rằng con người là vật sáng tạo cao cả nhất của Thượng Đế. Thật ra ở giữa Thượng Đế và loài người có một loài thọ tạo khác cao hơn chúng ta, đó là các thiên sứ. Sách Hê-bơ-rơ 2:7 viết, “Thượng Đế tạo con người hơi thấp hơn các thiên sứ một ít” Như thế chúng ta thấy thiên sứ do Thượng Đế tạo nên. CHƯƠNG 6 Các thiên sứ được tạo nên lúc nào thì Thánh Kinh không đề cập nhưng chúng…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 03 – Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại

Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại Sự tái sinh là một trong những giáo lý căn bản của Cơ đốc giáo. Thật ra giáo lý nầy khiến Cơ đốc giáo khác hẳn các tôn giáo khác vì nó cho chúng ta thấy quyền năng biến đổi của đạo Chúa. Đừng quên rằng trong số những người theo Chúa có người thật tâm, có người không thật. CHƯƠNG 11 Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại Sự tái sinh là một trong những giáo lý căn bản của Cơ đốc giáo. Thật…

Read More

GiáoLý Căn Bản 04 – THÁNH KINH

THÁNH KINH Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách thường mà là một pho sách thánh. Nói chung Thánh Kinh là một tập hợp 66 sách được nhiều tác giả viết ra trong hơn 1.500 năm. Pho sách thánh nầy chia làm 2 phần: Cựu Ước (39 sách) và Tân ước (27 sách). CHƯƠNG 16: THÁNH KINH Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách…

Read More

Bốn Định Luật Thuộc Linh

Bốn Định Luật Thuộc Linh Viết bởi Bill Bright Bill Bright học tại Chủng viện thần học Princeton và Fuller, trường rất nổi tiếng, để trang bị cho chức vụ hầu việc Chúa trong tương lai. Vào năm cuối tại Chủng viện Fuller, Thánh Linh đặt gánh nặng về những linh hồn hư mất trên vai, Bright đã vâng lời Chúa ra đi truyền bá Phúc Âm và tin tưởng vào cá nhân chứng đạo ngay từ lúc mới tiếp nhận Chúa. Quyển sách nhỏ “Bốn Định Luật Thuộc Linh” là phương…

Read More