DÙNG HUYẾT ĐỨC CHÚA JESUS LÀM VŨ KHÍ

Print Friendly, PDF & Email

DÙNG HUYẾT ĐỨC CHÚA JESUS LÀM VŨ KHÍ

Related image

Cô-rinh-tô II 10:3-5 “3 Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. 4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. 5 nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ”

• Những lời cầu nguyện thường xuyên nhằm chiến thắng sự tấn công của Sa tang.

• Những lời cầu nguyện giải cứu cho các tình huống nan giải.

• Sức mạnh để chiến thằng chính ở trong huyết Đức Chúa Jesus.

Những vấn đề cầu nguyện này sẽ dạy bạn cách cầu nguyện với vũ khí là huyết của Đức Chúa Jesus.

CÔNG BỐ

Khải huyền 12:11 “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con, và bởi lời chứng của mình, là vũ khí.”

Trong Danh Đức Chúa Jesus, tôi là đứa con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi tin vào Đức Chúa Jesus Chris và tôi tin vào Đức Thánh Linh thần thánh, chính Ngài đang ở trong tôi. Tôi tin vào uy quyền không gì lay chuyển nổi và muôn đời trong Lời Chúa. Tôi tin rằng sự sống và chết chính ở lưỡi của tôi. Tôi tin rằng khi tôi, bằng uy quyền của lưỡi tôi, công bố điều này cho cuộc sống tôi theo những Lời mà Chúa đặt để vào môi miệng tôi trong chính ngày hôm nay, tôi sẽ được thịnh vượng. Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Jesus đã dâng huyết của Ngài làm thức uống, và thân xác của Ngài làm bánh để hễ ai uống và ăn các thức đó sẽ không bao giờ chết. Giờ đây, với đức tin mạnh mẽ trong lòng, tôi cầm trong tay chén có huyết của Chiên Con và uống chén ấy để tôi có thể có cuộc sống đời đời.

Tôi nhận lấy cho cuộc đời tôi sự khôn ngoan, sức mạnh, uy quyền và sự xức dầu của huyết đó. Và tôi nói rằng, hãy để dòng huyết đó làm sống lại những gì đã chết trong tôi. Hãy để cho tất cả các dòng sữa tâm linh bị đông cứng và khô cằn và sức mạnh của cuộc sống tôi được sống lại bởi dòng huyết đó. Hãy để cho dòng huyết đó ban sức mới, làm tươi mới lại, khởi động lại và làm sống lại tất cả các ân điển tiềm tàng và ân điển thuộc linh đã chết ở trong tôi.

Hãy để dòng huyết đó quét sạch tất cả các chất cặn bã thừa kế từ thói quen ma quỷ trong huyết tôi. Hãy để dòng huyết đó thanh tẩy dòng huyết tôi. Hãy để dòng huyết đó tiêu trừ mọi điều cũ kỹ trong cuộc đời tôi và biến đổi mọi điều trở nên mới. Hãy để uy quyền của dòng huyết đó rửa sạch tầm nhìn thuộc linh và tẩy rửa ống dẫn tâm linh của tôi để tôi có thể nhận lãnh từ Chúa mà không bị trở ngại gì.

Tôi ăn thân thể Đức Chúa Jesus bằng tấm lòng đức tin. Vì có chép rằng, thân thể của Ngài thực sự là bánh. Giờ đây tôi ăn bánh ấy để tôi có thể cùng Ngài ăn trong sự vinh hiển của Ngài. Tôi ăn thân thể Đức Chúa Jesus để được nhận lãnh một sức mạnh và khí lực thuộc linh mới, một sức mạnh và khí lực để khuất phục tất cả các công việc của xác thịt, sức mạnh và khí lực để làm tê liệt tất cả các ham muốn của xác thịt, sức mạnh và khí lực để làm tê liệt uy quyền của xác thịt và khiến nó phải ngoan ngoãn tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời.

Khi tôi ăn và uống thân thể và huyết của Đức Chúa Jesus, tôi làm mới lại giao ước của tôi với Ngài và tôi nhận lãnh cuộc sống từ đó; vì có chép rằng, sự sống là dòng huyết. Vậy tôi có sự sống và tâm linh Đấng Christ trong tôi. A-men.

Giê-rê-mi tìm thấy Lời Chúa và đã ăn lấy, và Lời Chúa đã trở thành niềm vui mừng trong lòng ông. Tôi đã tìm thấy Lời Chúa và Lời Ngài giống như các viên thuốc bổ mà tôi ném vào mồm tôi, nhai và tiêu hóa chúng. Hãy để Lời Ngài tạo ra trong tôi sức mạnh để vui mừng trong Đức Thánh Linh, sức mạnh để kiên định đi theo Chúa, sức mạnh để bước đi một cách thận trọng, sức mạnh của cuộc sống thánh khiết và sức mạnh của một đức tin không hề hổ thẹn trong mọi tình huống.

Lời Chúa là linh hồn và là sự sống. Lời Chúa đã thâm nhập vào Ê-xê-chi-ên và ông đã đứng lên trở lại. Hãy để Lời Ngài vực tôi dậy trong mọi lĩnh vực bị đè nén của cuộc sống tôi. Hãy để Lời Ngài phục hồi những phần của tôi mà đã bị kẻ thù đánh cắp hay hủy hoại. Hãy để Lời Ngài xây dựng tôi và cho tôi sản nghiệp  ở giữa  vòng các thánh đồ.

Hãy để sự vui mừng của Đức Chúa Trời thêm sức cho tôi. Hãy để tay phải công bình của Ngài nâng đỡ tôi. Hãy để sắc mặt của Ngài làm sáng láng cuộc đời tôi. Hãy để tiếng kèn cứu rỗi của Ngài nâng tôi lên khỏi thung lũng của sự chết và hãy để dầu sự sống của Ngài tuôn đổ trên tôi giống như sương móc Hẹt môn và đổ đầy cuộc sống tôi.

Lạy Chúa, xin hãy khiến con say với dòng huyết của Đức Chúa Jesus và con sẽ được sống đời đời.

Lạy Cha Thiên thượng, như đã có chép, rằng con sẽ được mạnh mẽ trong Chúa và trong uy quyền của sức mạnh Ngài, con khẩn cầu Ngài là sức mạnh và sức lực của con trong mọi ngày của cuộc đời con. Xin cho con sức lực của Ngài và xin đừng để con rơi vào cạm bẫy của kẻ thù và con sẽ ca ngợi Ngài trong mọi ngày của cuộc đời con. Con tin vào Lời Chúa với tất cả tấm lòng con. Với  môi miệng con công bố sự cứu chuộc và sự công bình. Lạy Chúa, xin hãy làm thành trong con những gì con cầu nguyện, trong Đại Danh của Đức Chúa Jesus Chris, A-men.

CẦU NGUYỆN TÔN VINH

1. Con cảm ơn Cha vì những lợi ích và sự giao ước của huyết Đức Chúa Jesus.

2. Con dựa trên huyết Đức Chúa Jesus để tuyên bố sự đắc thắng tội lỗi, sa-tăng và các thuộc hạ của nó và thế gian.

3. Con khẩn cầu huyết Đức Chúa Jesus vào mọi nan đề nan giải trong cuộc đời con.

4. Con nài xin huyết Đức Chúa Jesus đổ trên cơ thể con từ đầu xuống đến tận bàn chân con.

5. Con ngâm cuộc đời con trong huyết Đức Chúa Jesus.

6.  Con làm tê liệt tất cả các kẻ đàn áp của sa tăng đang chống lại con bằng huyết Đức Chúa Jesus.

7. Con nắm chắc huyết Đức Chúa Jesus như một tấm khiên chống lại bất kỳ thế lực nào đã sẵn sàng để chống lại con, trong Danh Đức Chúa Jesus.

8. Bằng huyết Đức Chúa Jesus, con chống lại tất cả các công cụ gây xao nhãng.

9. Con đứng trên lời Chúa và công bố bản thân con không bao giờ rúng động, trong Danh Đức Chúa Jesus

10. Mọi cánh cửa của con đã bị kẻ thù mở ra phải được đóng lại mãi mãi bởi huyết Đức Chúa Jesus.

11. Hãy thực hiện các lời tuyên bố mạnh mẽ sau 70 lần. – Bởi dòng huyết Đức Chúa Jesus, con đã được cứu chuộc khỏi bàn tay của ma quỷ.
– Con bước đi trong ánh sáng và dòng huyết Đức Chúa Jesus đã tẩy sạch tội lỗi con.
– Bởi dòng huyết Đức Chúa Jesus, con có cuộc sống của Đức Chúa Trời trong con.
– Bởi dòng huyết Đức Chúa Jesus, con được ở trong sự hiện diện của Chúa.

12. Con làm tê liệt và chặt đầu Gô-li-át bằng dòng huyết Đức Chúa Jesus.

13. Nếu có gì ở trong con mà không thuộc về Chúa thì con không muốn nó. Hãy cút đi, trong Danh đại quyền của Đức Chúa Jesus.

14. Hãy để dòng huyết của Thập giá đứng giữa con và mọi quyền lực tối tăm được ủy thác chống lại con.

15. Con rủa sả từng việc làm của bóng tối trong cuộc đời con phải khô cằn tận gốc rễ bởi huyết Đức Chúa Jesus.

16. Con đánh bại, làm tê liệt và xóa bỏ … (chọn từ danh sách dưới đây) bởi huyết Đức Chúa Jesus:
– Linh sa sút – tài chính suy sụp
– thất bại ngay bên bờ phép lạ – các nan đề thừa kế
– kẻ giết khải tượng – kẻ tấn công giấc mơ
– các nan đề hôn nhân

17. Hãy để quyền năng của huyết Đức Chúa Jesus được khai phóng trên con và hãy để quyền năng đó ngịch với mọi xương chết hay khô trong cuộc đời con.

18. Hãy để quyền năng của huyết Đức Chúa Jesus được khai phóng và hãy để quyền năng đó phán bảo với từng ngọn núi cứng đầu trong cuộc đời con.

19. Trong Danh Đức Chúa Jesus, con khẩn cầu huyết Đức Chúa Jesus.

20. Trong Danh Đức Chúa Jesus, con áp dung huyết Đức Chúa Jesus lên nhà con.

21. Trong Danh Đức Chúa Jesus, con tự đắm mình trong huyết Đức Chúa Jesus.

22. Trong Danh Đức Chúa Jesus, con áp dung huyết Đức Chúa Jesus. Ma quỷ, các ngươi không thể tái xâm nhập vào nhà ta.

23. Con vẽ một vòng tròn bao quanh con bằng huyết Đức Chúa Jesus.

24. Con vẽ một đường bảo vệ bằng huyết Đức Chúa Jesus bao quanh tài sản của con.

25. Hỡi sa tăng, ta đã chiến thắng mi bằng huyết Chiên Con.

26. Ngươi không thể mang bất kỳ bệnh tật nào đến cho ta vì ta đã được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con.

27. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus tuyên bố sự lẫn lộn trong doanh trại của kẻ thù.

28. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus tuyên bố sự hủy diệt cho từng khối u ma quỷ trong cuộc đời con.

29. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus tuyên bố sự biến mất cho từng tính chất yếu đuối trong cuộc đời con.

30. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus tuyên bố sự bình an cho từng cuộc hôn nhân tan vỡ.

31. Hỡi ma quỷ, hãy nhìn xem huyết Đức Chúa Jesus. Người đã đổ máu đã nghiền nát đầu ngươi, Người đó chính là Chúa của ta.

32. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus tuyên bố sự đắc thắng và thịnh vượng trong cuộc đời con.

33. Con rắc huyết Đức Chúa Jesus lên tất cả các tài sản của con.

34. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus làm chết khô tất cả các cây ma quỷ đã dùng để chống lại con.

35. Hỡi quyền lực ma quỷ, ta mang uy quyền của huyết Chúa Jesus đến để cột trói ngươi.

36. Con chiến thắng mọi quyền lực ma quỷ chứng minh con bất lực bằng huyết Đức Chúa Jesus.

37. Ta nắm lấy dòng huyết chống lại ngươi và tuyên bố ngươi đã bị đánh bại.

38. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus đánh bại từng việc làm ma quỷ trong cuộc đời con.

39. Hãy để huyết Đức Chúa Jesus vô hiệu mọi việc làm ma quỷ trong cuộc đời con.

40. Ta tuyên bố sự chết cho sự tiến triển của kẻ thù trong cuộc đời con bằng huyết Đức Chúa Jesus.

41. Con cột trói quyền lực của mọi nan đề bằng huyết Đức Chúa Jesus.

42. Ta lập ra một vành đai chống lại ngươi, hỡi ma quỷ, bằng huyết Đức Chúa Jesus.

43. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại mọi việc làm của ma quỷ chống lại con.

44. Ta nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại ngươi, hỡi linh của … (nêu ra điều gì đang quấy rầy bạn). Ngươi phải cút ngay.

45. Con bước vào nơi Chí Thánh bằng huyết Đức Chúa Jesus.
 

46. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại linh của sự đình trệ trong mọi lĩnh vực của cuộc đời con.

47. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại ma quỷ đã làm chậm trễ các phép lạ của con.

48. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự thất bại ở ngay bên bờ thành công.

49. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự thiếu hụt  những người tốt giúp đỡ .

50. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại những cố gắng không kết quả trong cuộc đời con.

51. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại việc nắm giữ sai vị trí

52. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại việc thăng tiến bị chậm trễ hay bị từ chối.

53. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại các đánh giá xấu

54. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự giải trí ma quỷ.

55. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự mất mát các khoản lợi nhuận bên ngoài.

56. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại các lời tiên tri ma quỷ

57. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự xức dầu vẩn vơ.

58. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự thất thoát.

59. Con nắm lấy huyết Đức Chúa Jesus để chống lại sự xức dầu đến chậm hơn rùa.

(Visited 465 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT