ISOM Khoa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

Print Friendly, PDF & Email

ISOM Khóa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

 

 

Tiến sĩ Lamar Boschman  là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng.

 

(Visited 144 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT