ISOM Khóa 3 – C5 Tính Chính Trực hay Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 1-2 – Jack Hayford

Print Friendly, PDF & Email

C5 Tính Chính Trực hay Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 1-2 – Jack Hayford


Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo 01


Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo 02

 

(Visited 71 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT