Phước Chúa Tuôn Tràn ISOM Trip 2014 Viet Nam

Không thể nào diển tả hết các ơn phước Chúa ban qua chuyến đi họp mặt ISOM VN đầu năm 2014  Chuyến đi Việt Nam tháng 01, 2014 – ISOM trip Cảm ơn Chúa cho chuyến đi Việt Nam từ 29-12- 2013 cho đến 19-01- 2013 tràn đầy phước hạnh và ơn lành của Chúa.  Mặc dầu lúc đi có gặp nhiều trở ngại trên chuyến đi và trì truệ. Khi đến Việt Nam vào khuya tối thứ tư  02-01-2014  mặc dầu lúc rời khỏi US vào sáng sớm Chúa Nhật ngày 29-12- 2013.  Hành lý bị thất…

Read More

Lớp học mới ISOM đã mở ra trên mạng vào đấu tháng tư 2017

  Lớp học mới ISOM đã mở ra trên mạng vào đấu tháng tư 2017.             Ngày 4 tháng tư, 2017 tối thư ba ở Mỹ và sáng thứ tư ở Việt Nam đã  khai giảng khóa học ISOM mới vào lúc 8:30 PM Eastern Time của Mỹ, tức là 7:30 sáng thứ tư giờ Việt Nam và tiếp tục học mỗi tuần vào thứ ba 8:30 PM Eastern Time.    Ở Việt Nam gìờ học có chút thay đổi:   – Giờ học từ đầu…

Read More

Ghi Danh Hoc ISOM

Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM   Món Quà Cho Những Người Muốn Phục Vụ Chúa    Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa.   Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?    Mục sư Tiến sĩ Berin Gilfillan là người…

Read More

Advanced ISOM or ISOM 02

Audio Section      Ministry Module F1.1 Dac Thang Ban Chat Toi Loi.mp3 F2.1 Tam Long Cua Chuc Vu.mp3 F2.2 Tam Long Cua Chuc Vu.mp3 F3.1 Doi Moi nhu Chim Ung.mp3 F3.2 Doi Moi nhu Chim Ung.mp3 F4.1 Cong dong va Gioi Tinh.mp3 F4.2 Cong Dong va Gioi Tinh.mp3 F4.3 Cong Dong va Gioi Tinh.mp3 F4.4 Cong dong va Gioi Tinh.mp3 F5.1 Giang Day Nang Dong.mp3 F5.2 Giang Day Nang Dong.mp3 F5.3 Giang Day nang dong.mp3 F5.4 Giang Day Nang Dong.mp3 F5.5 Giang Day Nang Dong.mp3 F6.1 NenTang Tien Tri.mp3 F6.2…

Read More

Audio ISOM

Audio ISOM  Khoa  I Nen Tang Duc Tin  Doi Song Sieu Nhien  Tan Uoc Luoc Khao  Ngoi Ken & Tho Phuong   A1.1 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.2 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.3 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.4 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.5 Nen Tang Duc Tin.mp3 A1.6 Nen Tang Duc Tin.mp3   A2.01 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.02 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.03 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.04 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.05 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.06 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.07 Doi Song Sieu Nhien.mp3 A2.08 Doi…

Read More