Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Chúa Cho Thấy Nhiều Người Tin Chúa Ở Địa Ngục

image_pdfimage_print
Image result for christian in hell
Nhấn vào tựa đề bên dưới để mở xem
 
 
 
 
 
print
(Visited 15 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *