Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Khải Thị về Thiên Đàng & Địa Ngục Do Bảy Thanh Niên Người Columbia Chứng Kiến

image_pdfimage_print

Image result for heaven and hell

Nhấn vào link dưới đây để mở ra xem

Khải Thị về Thiên Đàng & Địa Ngục Do Bảy Thanh Niên  Người Columbia Chứng Kiến

print
(Visited 52 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *