Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

THÊM LỜI TẠ ƠN – Nenita L Feria ft Thiên Bảo (With Music Sheet below)

image_pdfimage_print
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLMocXoSftrtO3B9HniJgBl0JFHuRIMhTu&v=ocB1YZcYSPM[/embedyt]
print
(Visited 26 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *