Thỏa Mãn?

Print Friendly, PDF & Email

 

 

THỎA MÃN?

Bạn sẽ dùng từ nào để mô tả kinh nghiệm hiện tại của bạn là Cơ-Đốc-Nhân?Tăng trưởng | Nãn lòng
Thất vọng | Mãn nguyện
Tha thứ | Bị sa lầy | tranh đấu
Vui mừng | Thất bại | Hứng thú
Trồi sụt | Trống rỗng
Chán nãn| Bổn phận
Thân mật | Tầm thường
Đau đớn | Năng động | Mặc cảm tội lỗi
Đầy sức sống | Tàm tạm | Những điều khác?

Bạn có mong muốn nhiều hơn không?

Đức Chúa Jesus phán rằng “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta, thì những sông nước sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” (Giăng 7:37, 38)

Chúa Jesus muốn nói điều gì?

Giăng, một trước giả Kinh Thánh, tiếp tục giải thích,

“Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa Giê-xu chưa được tôn vinh.” (Giăng 7:39)

Chúa Jesus hứa…

..rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm thỏa mãn cơn khát hay niềm khát khao sâu xa nhất của tất cả những ai tin Chúa Cứu Thế Jesus.

Tuy nhiên, nhiều Cơ Đốc Nhân không hiểu Đức Thánh Linh hay không kinh nghiệm Ngài trong đời sống hằng ngày.

Những nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn hiểu và tận hưởng Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

MÓN QUÀ THIÊN THƯỢNG

Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm sự thân mật với Ngài và tận hưởng tất cả những gì Ngài dành sẵn cho chúng ta.Đức Thánh Linh là nguồn thỏa mãn sâu sắc nhất của chúng ta.

Đức Thánh Linh là sự hiện diện đời đời…

…của Đức Chúa Trời với chúng ta.

Đức Chúa Jesus phán rằng “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác, để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý.” (Giăng 14:16,17)

Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta có thể…

…hiểu…

“Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian, mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 2:12)

…và kinh nghiệm được tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

– Một đời sống tâm linh mới thực sự
(Giăng 3:1-8)
– Sự đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15, 16)
– Tình yêu mật thiết của Đức Chúa Trời
(Rô-ma 5:5; Ê-phê-sô 3:18,19)

Đời Sống không có Đức Thánh Linh

Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì người ấy xem những điều nầy là điên rồ, và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. (1 Cô-rinh-tô 2:14)

Đời Sống Có Đức Thánh Linh

Người thuộc linh suy xét mọi điều… chúng ta có tâm trí của Chúa Cứu Thế. (1 Cô-rinh-tô 2:15,16)

“người sống theo Thánh Linh chú tâm đến điều Thánh Linh đẹp lòng.” (Rô-ma 8:5, HĐ)

Tại sao nhiều Cơ Đốc Nhân không thỏa mãn trong kinh nghiệm của họ với Đức Chúa Trời?

MỐI ĐE DỌA HIỆN TẠI

Chúng ta có thể kinh nghiệm sự thân mật trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì Ngài dành sẵn cho chúng ta nếu chúng ta không ngừng nương dựa nơi Đức Thánh Linh.Những người dựa vào nỗ lực và sức riêng để sống đời sống Cơ Đốc Nhân sẽ gặp phải sự thất bại và thất vọng, cũng tương tự như những người sống để làm hài lòng chính mình thay vì sống để làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Chúng ta không thể sống…

đời sống Cơ Đốc Nhân bằng sức riêng của chúng ta.

Bạn có phải là người dại dột không? Sau khi bắt đầu với Đức Thánh Linh, bây giờ bạn có cố gắng để đạt được mục tiêu của mình bằng nổ lực con người không? (Ga-la-ti 3:3)

Chúng ta không thể vui hưởng…

… tất cả những gì Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta nếu chúng ta sống bằng những ham muốn tập trung vào chính mình.

Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. (Ga-la-ti 5:17)

Ba Loại Lối Sống

Thưa anh em, về phần tôi, tôi không thể nói với anh em như với những người thuộc linh, nhưng như với người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi đã nuôi anh em bằng sữa, chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng được, vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? (1 Cô-rinh-tô 3:1-3)

Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển một lối sống nương dựa nơi Đức Thánh Linh?

HÀNH TRÌNH MẬT THIẾT

Nhờ bước đi trong Thánh Linh, chúng ta kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời mỗi lúc càng thêm và tận hưởng tất cả những gì Ngài dành sẵn cho chúng ta.Bước đi trong Thánh Linh từng giây từng phút là một lối sống. Điều này có nghĩa là nương dựa nơi Đức Thánh Linh để tận hưởng nguồn tài nguyên vô tận của Ngài như một lối sống của chúng ta.Khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh:

Chúng ta có khả năng…

để sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt…Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. (Ga-la-ti 5:16, 25)

Chúng ta kinh nghiệm sự mật thiết…

với Đức Chúa Trời và tất cả những gì Ngài dành cho chúng ta.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. (Ga-la-ti 5:22,23)

Đời Sống Có Đấng Christ Làm Trung Tâm

Đức Tin (sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài) là cách duy nhất để một Cơ Đốc Nhân có thể sống bởi Thánh Linh.

Hô Hấp Thuộc Linh…

…là bức tranh ngôn từ đầy sức mạnh có thể giúp bạn kinh nghiệm sự nương dựa nơi Đức Thánh Linh từng giây từng phút.

Thở Ra…

Xưng nhận tội lỗi của bạn ngay khi bạn nhận ra nó – đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi đó và tạ ơn Ngài về sự tha thứ của Ngài theo như 1 Giăng 1:9 và Hê-bơ-rơ 10: 1-25. Xựng nhận tội lỗi đòi hỏi phải ăn năn – sự thay đổi trong thái độ và hành động.

Hít Vào…

Trao quyền điều khiển cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế và lấy đức tin nương dựa nơi Đức Thánh Linh để Ngài đầy dẫy bạn bằng sự hiện diện và quyền năng của Ngài theo như mạng lệnh (Ê-phê-sô 5:18) và lời hứa của Ngài (1 Giăng 5:14, 15).

Đức Thánh Linh đầy dẫy chúng ta bằng quyền năng của Ngài như thế nào?

SỰ HIỆN DIỆN ĐẦY QUYỀN NĂNG

Chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng đức tin, giúp chúng ta có thể kinh nghiệm được sự thân mật với Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì Ngài dành sẵn cho chúng ta.Thực chất của đời sống Cơ Đốc Nhân là những gì Đức Chúa Trời làm trong và qua chúng ta, không phải là những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Sự sống của Đấng Christ được sản sinh trong tín hữu thông qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là được Ngài dẫn dắt và ban quyền năng.

Bởi đức tin, chúng ta kinh nghiệm…

…quyền năng của Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh.

Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ, và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. (Ê-phê-sô 3:16, 17)

Ba câu hỏi quan trọng…

…để hỏi chính mình:

1. Bây giờ tôi có sẵn sàng trao quyền khiển đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Jesus không? (Rô-ma 12:1,2)
1. Bây giờ tôi có sẵn sàng để xưng nhận tội lỗi của tôi không? (1 Giăng 1:9) Tội lỗi làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 4:30) Nhưng Đức Chúa Trời với tình yêu của Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của bạn – tội quá khứ, hiện tại và tương lai – bởi vì Đấng Christ đã chết thay cho bạn.
3. Tôi có thành thật khao khát được Đức Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng hay không? (Giăng 7:37-39)

Bởi đức tin, hãy công bố…

…sự đầy dẫy Thánh Linh theo như mạng lệnh và lời hứa của Ngài:

Đức Chúa Trời TRUYỀN LỆNH cho chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

“…nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18)

Đức Chúa Trời HỨA rằng Ngài sẽ luôn luôn nhậm lời cầu nguyện khi chúng ta cầu xin theo ý Ngài.

“Đây là sự đảm bảo mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài, thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, thì chúng ta biết chúng ta đã nhận được điều mình cầu xin rồi.” (1 Giăng 5:14, 15)

Cách cầu nguyện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh…

BƯỚC NGOẶT

Chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh chỉ bởi đức tin.Lời cầu nguyện chân thành là cách để bày tỏ đức tin của chúng ta.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha kính yêu, con cần Ngài. Con thừa nhận rằng con đã phạm tội với Ngài vì con đã tự điều khiển đời sống mình. Con cảm ơn vì Ngài đã tha thứ tội lỗi của con thông qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá vì con. Bây giờ con xin mời Đấng Christ tái điều khiển ngai lòng của đời con. Xin hãy đầy dẫy Thánh Linh cho con theo như mạng lệnh của Ngài truyền con phải đầy dẫy và lời hứa Ngài trong Kinh Thánh rằng Ngài sẽ nhậm lời con khi con lấy đức tin cầu xin theo ý Ngài. Để bày tỏ đức tin của con, bây giờ con xin cảm tạ Chúa vì Ngài đang đầy dẫy Đức Thánh Linh trong con và đang điều khiển đời sống con. Nhân Danh Chúa Jesus Christ. Amen.

Lời cầu nguyện này có bày tỏ nguyện vọng của lòng bạn không? Nếu có, bạn hãy cầu nguyện ngay bây giờ và tin cậy Đức Chúa Trời đầy dẫy Thánh Linh Ngài trong bạn.

Làm thế nào để biết…

…rằng bạn đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh?

– Bạn có cầu xin Đức Chúa Trời đầy dẫy Đức Thánh Linh trong bạn không?
– Bạn có biết rằng bây giờ bạn đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh không?
– Căn cứ trên uy quyền nào? (căn cứ trên sự đáng tin cậy của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài: Hê-bơ-rơ 11:6; Rô-ma 14:22, 23.)

Khi bạn tiếp tục nương dựa nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời từng giây từng phút, bạn sẽ kinh nghiệm và vui hưởng sự thân mật với Đức Chúa Trời và tất cả những gì Ngài dành cho bạn – một đời sống thỏa mãn và thực sự dư dật.

Lời nhắc nhở quan trọng:

Đừng nương dựa nơi cảm giác

Lời hứa của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh mới là uy quyền của chúng ta chứ không phải là cảm giác. Cơ Đốc Nhân sống bởi đức tin (tin cậy) nơi sự thành tín của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Việc đi máy bay có thể minh họa mối quan hệ giữa sự kiện (Đức Chúa Trời và Lời Ngài), đức tin (sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài), và cảm xúc (kết quả của đức tin và sự vâng lời của chúng ta). (Giăng 14:21)

Tin cậy nơi sự kiện, không phải nơi cảm giác

Để đi lại bằng máy bay, chúng ta phải đặt đức tin vào sự đáng tin cậy của chiếc máy bay và người phi công điều khiển máy bay. Cảm giác của chúng ta tự tin hay lo sợ không ảnh hưởng đến chiếc máy bay đang chuyên chở chúng ta, mặc dù cảm giác đó ảnh hưởng đến mức độ chúng ta tận hưởng chuyến đi.

Cũng vậy, là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không nên nương dựa vào cảm giác hay cảm xúc. Nhưng hãy đặt đức tin (lòng tin cậy) của chúng ta nơi sự đáng tin cậy của Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài.

Bây giờ bạn đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

 

 

 

(Visited 48 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT