Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Nasa & Kinh Thánh

image_pdfimage_print

Nasa & Kinh Thánh

Đây là một sự thật danh cho những nhà khoa học và cho tất cả những
sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác về múc
độ xác thực của Kinh Thánh.Và đây cũng là một việc đã tỏ ra Đức Chúa
Trời là Đấng sáng tạo lạ lùng, và ngài đã tể trị trên muôn vật.

Bạn có biết rằng có một chương trình không gian đang bận rộn chứng minh
rằng điều được gọi là “hoang đường” trong Kinh Thánh lại là sự thật
không? Ông Harold Hill, vốn là chủ tịch của công ty Curtis Engine ở
Baltimore Maryland, và là một chuyên viên cố vấn trong chương trình
không gian, kể rằng, “Tôi nghỉ một trong những điều kì diệu Chúa tỏ với
chúng ta ngày hôm nay đã xãy ra gần đây cho những nhà du hành vũ trụ và
các nhà khoa học không gian ở Greenbelt, Maryland. Họ đã kiểm tra vị trí
của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh ngoài không gian, nơi chúng ta
có thể tọa lạc cách đây 100 năm và 1.000 năm. Chúng tôi phải biết điều
này để không gửi một vệ tinh lên và làm có va đập vào bất cứ thiên thể
nào trong những quỹ đạo của nó. Chúng tôi phải bố trí những quỹ đạo sao
cho vệ tinh có thể toàn tại lâu dài, và nơi có những hành tinh, để tát
cả không bị sa lầy. Những nhà khoa học cho những máy đo lường chạy ngược
thời gian với nhiều thế kỉ, và nó đến một điểm dừng. Máy tính dừng lại
và cho dấu hiệu đèn đỏ, điều đó là có nghĩa là có cái gì đó sai trật,
hoặc trong lượng thông tin được nạp vào, hoặc với kết quả khi so sánh
với chuẩn. Họ gọi cho bộ phận sữa chữa để kiểm tra, và họ hỏi nhau, ” Có
gì sai thế?” Cuối cùng, họ tìm ra được rằng có một ngày bị mất đi trong
quá khứ. Họ vò đầu , bức tóc… không có câu trả lời

Cuối cùng, một nhà khoa học là cơ đốc nhân nói, “Các anh biết không, một
lần tôi học trong trường chủ nhật, họ có đề cập đến một thời điểm ma
mặt trời dừng lại.” Dù rằng mọi người không tin lời anh ta nói, họ cũng
không có câu trả lời nào khác, vì thế họ đành bảo, “hãy chỉ ra xem”. Anh
ta lấy Kinh Thánh và tìm trong sách Giô Suê, ở đó, họ đọc được một đoạn
rất kì cục….. kì cục đối với bất cứ người bình thường nào. Họ thấy Chúa
nói với Giô suê “Đức Giê Hô Va phán cùng Giô suê rằng: Chớ sợ, vì ta đã
phó nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được.”
(Gio suê 10:8) Giô suê lo lắng vì ông đang bị kẻ thù bao vây và nếu trời
tối thì kẻ thù sẻ áp đảo Ysơraên. Vì thế Giô suê cầu xin cho mặt trời
dừng lại! Đúng vậy, “Ngày mai Đức Giê Hô Va phó dân Amôrit cho dân
Ysơraên thì Giô suê thưa cùng Đúc Giê Hô Va tại trước mặt Ysơraên , mà
rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn, hỡi mặt trăng, hãy dừng
lại trên trũng A-gia-lôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho
đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó không được chép
trong sách Giô suê sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn
ước một ngày trọn”(Giôsuê 10:12-13)

Những phi hành gia và các nhà khoa học bảo “Như vậy là có một ngày bị
mất trong chuỗi thời gian!” Họ kiểm tra lại các máy tính và trở về thời
điểm đã chép trong Kinh Thánh, và họ tìm thấy nó gần đúng, nhưng không
chính xác đủ. Thời gian bị mât trong giai đoạn của Giôsuê là 23 giờ 20
phút đồng hồ- chứ không phải là 24 tiếng trọn vẹn. Họ đọc lại Kinh Thánh
và thấy trong đó chép “ước trọn một ngày”. Chỉ một trong hai từ trong
Kinh Thánh cũng rất quan trọng, bởi họ gặp rắc rốivề 1.000 năm trước nếu
không tính ra 40 kia. Bốn mươi phút phải được tìm ra, hởi vì trong
khoảng thời gian đó vệ tinh sẽ quay rất nhiều lần trong nhưng quỹ đạo.
Khi nhà khoa học là tín đồ suy nghĩ về điều này, anh nhớ ra đâu đó trong
Kinh Thánh có nói về mặt trời đi lùi lại. Những nhà khoa học bảo anh ta
chác quẩn trí, nhưng khi họ tìm lại trong Kinh Thánh thì thấy câu
chuyện này ở sách II cac vua: khi Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết, người
được tiên tri Ê-sai đến thăm, và Ê-sai nói rằng vua chẳng chết đâu. Vua
muốn xin một đấu hiệu rằng mình sẻ được chữa lành và sống. Ê-sai đã nói
rằng” Nầy là dấu Đức Giê Hô Va ban cho ngươi, dặng làm chứng cho ngươi
biét ngài sẽ làm thành lời Ngài đã phán ra: Ngươi muốn bóng tới trươc 10
độ hay lui lại 10 độ chăng?” .Ê-xê-chia trả lời” bóng tới trước 10 độ
thì chẳng khó gì; không thà nó lùi lại 10 độ thì hơn.”(20:10)Tiên tri
Ê-sai cầu khấn với Đức Chúa Trời và Ngài đã đem bóng lùi lại 10 độ. Mười
độ chính xác là 40 phút! 23h20 phút trong thời giôsuê, cộng với 40 phút
được đề cập trong sách các vua đã làm mất đi một ngày trong vũ trụ!
“Điều đó có phải điều kì diệu không?

“Vi lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai
lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh ,cốt, tủy xem xét tư tưởng và ý
định trong lòng”(Hêbơrơ 4:12)

print
(Visited 18 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *