Trông Như Đúng Mà Là Sai

Trông Như Đúng Mà Là Sai

 

Trong các nhà thương,  người ta thường có những bình chứa hơi hỗn hợp oxygen và các thứ hơi khác để dùng cho bệnh nhân.  Trong một nhà thương nọ,  bác sĩ lấy một bình hơi để  dùng cho bệnh nhân thì thấy bình đã cạn,  nên ông dùng một bình kế tiếp có ghi rõ ràng Oxygen.  Nhưng vừa tiếp cho bệnh nhân thì người này tắt thở,  chết ngay.

Khi khám nghiệm tử thi, người ta được biết bệnh nhân chết vì bị hít phải hơi carbon dioxide,  là một thứ hơi độc.  Thì ra bình hơi độc này đã bị ai dán nhãn hiệu sai là Oxygen  và người bác sĩ chỉ căn cứ vào nhãn hiệu mà dùng cho bệnh nhân.  Cơ quan sản xuất chối là không hề dán nhãn lầm như vậy,  cũng không ai biết kẻ nào đã làm việc đó,  nhất là đã có người kiểm soát sau cùng trước khi giao hàng.

Cũng may là những nhầm lẫn như thế rất ít khi xẩy ra.

Trong lĩnh vực tâm linh thì lại dường như xảy ra rất thường.

Chẳng hạn như về vấn đề cứu rỗi, nhiều người nghĩ rằng: Ta chỉ cần chân thành là ta sẽ đạt đến chỗ toàn vẹn. Nghĩa là tôn giáo nào cũng tốt,  miễn là thành tâm là được.  Nhưng Kinh Thánh cảnh cáo: Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người,  nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Châm 14:12.

Trong khi đó Chúa Giê-xu khẳng định: Ta là Con Đường,  Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi ta không ai đến được với Cha.

Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đưa ta đến cứu rỗi, các con đường khác chỉ là giả hiệu. Ta cần tin nhận Chúa Giê-xu là được cứu. Vì thế,  thành tâm nhưng không đúng chỗ sẽ chẳng đem lại ích lợi nào cả.

Có người nói rằng:  Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn lên trời,  các con đường khác đều là lối dẫn vào hỏa ngục.

print
(Visited 25 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT