Cầu nguyện cho Hội Thánh

Print Friendly, PDF & Email

Nhiều vấn đề liên quan đến các nhà thờ và các trường hợp xung đột, nói xấu nói hành có thể được thay đổi nếu bạn cầu nguyện cho nhà thờ của bạn.

Hoặc cầu nguyện cho các hội thánhi như một tổng thể, nhà thờ, cơ thể của Đấng Christ.
 

Cầu nguyện cho  Hội Thánh
1Pet 05:06 …….  Lạy Cha Thiên Thượng,
1Pet 05:06 …….  Chúng con hạ mình dưới cánh tay toàn năng của Ngài.
1Gi 1:09 ………..  Hãy tha thứ chúng con vì tội lỗi của chúng con,
1Gi 1:09 ……….   và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác.
Heb 10:22 …….   Hãy để chúng con đến gần ngài với lòng thật thà
Heb 10:22 …….   trong đức tin đầy dẫy trọn vẹn
Heb 10:22 ……    lòng đưọc tưới sạch khỏi lương tâm xấu,
Heb 10:22 ……..  và thân thể rửa bằng nước trong.
Col 3:16 ……….   Nguyền xin lời Ngài ngự trị trong chúng con một cách dư đật.
Col 1:09 ……….   Lấp đầy chúng con với sự hiểu biết của ý muốn Ngài,
Col 1:09 ……….   với mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng,
Col 1:10 ……….   để chúng con ăn ở một cách xứng đáng với Chúa,
Col 1:10 ……….   đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành.
Eph 4:23 ………   Và, được đổi mới tâm trí mình,
Col 3:12 ……….   để mặc lấy sự nhơn từ, khiêm-nhượng , mềm mại,
Col 3:12 ……….   hiền lành, nhịn nhục: chịu đựng và tha thứ nhau.
Eph 4:13 ……….  để chùng con thảy điều hiệp một trong đức tin,
1Te 5:12 …….      nhận biết những kẻ có công-khó trong vòng chúng con,
1Te 5:13 …….      kính trọng và lấy lòng rất yêu thương đối với họ.
1Cor 1:10 ……..   Con cầu nguyện tất cả chúng con đều có đồng một tiếng nói,
1Cor 1:10 ……..   không  chia rẽ nhau,
Phil 1:27 ……….  một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin-lành.
Heb 13:09 ……..  Để chúng con không bị những thứ đạo lạ dổ dành,
2Tim 2:15 ……… Nhưng học hỏi và chia sẽ lẽ thật một cách đúng đắng.
Giu-đe 1:16 ……  Để chúng con không phải là những người lầm bầm, than phiền,
Giu-đe 1:16 …..   bước đi theo sự tham muốn mình,
1Tim 6:18 ……… nhưng phong phú trong các việc lành, sẵn sàng ban cho và chia sẻ.
Eph 4:16 ……….. Con cầu nguyện rằng cả thân-thể được ràng-buộc vững-bền với nhau,
Eph 4:16 ……….  và mỗi phần đều chia sẻ để cho thân thể.được tăng trưởng.
1Pet 4:10 ………  Lấy ơn mình đã được mà  giúp lẫn nhau,
Phil 2:04 ……….  chăm về lợi kẻ khác, chớ không chỉ chăm lợi riêng mình.
1Pet 1:22 ……..   yêu nhau cách nhiệt thành với một trái tim tinh khiết,
2Jn 01:08 ……..  để chúng con không bị mất  đi những điều chúng con đã làm.
1Pet 04:07 ……   Hãy giúp chúng con nghiêm trọng và tỉnh thức trong sự cầu nguyện,
Eph 5:16 ……….  lợi-dụng thì-giờ vì những ngày là xấu..
Heb 12:1 ……….  theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra,
Col 3:02 ………..  ham mến các sự ở trên trời, chớ không ham mến các sự ở dưới đất.
Phil 3:14 ……….  Bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về
Phil 3:14 ……….  sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa jêsus-Christ.
Eph 6:11 ……….  Mặc lấy áo giáp của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững
Eph 6:11 ……….  mà chống lại ma quỷ.
Cong 4:29 ……    Xin cho chúng con rao giảng đạo Ngài một cách dạn-dĩ,
Cong 4:30 …….  giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy-tớ thánh của Ngài là Đức Chúa 
Cong 4:30 …….  Jêsus, mà làm những phép lạ, dấu kỳ và chữa lành bịnh.
(Visited 33 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT