CUỘC SỐNG CỦA CƠ-ĐỐC-NHÂN : HẠNH PHÚC

Print Friendly, PDF & Email

CUỘC SỐNG CỦA CƠ-ĐỐC-NHÂN : HẠNH PHÚC

 

Bạn có hạnh phúc không ?

Nếu bạn trả lời có, điều gì khiến bạn hạnh phúc ? nếu bạn trả lời không, điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc ? Một chiếc xe mới sẽ khiến bạn hạnh phúc ? Sự  thăng chức ? trúng xổ số ? Nếu bạn nghĩ rằng một trong những điều trên sẽ khiến bạn hạnh phúc thì quan niệm hạnh phúc của bạn chỉ là một cảm xúc trần thế. Hạnh phúc thực sự không do một điều gì đó đã xảy ra. Hạnh phúc không phải là một sự đáp ứng cho một điều gì đó đã xảy ra. Hạnh phúc không phải là một phần thưởng sau khi đã đạt được mục tiêu. Hạnh phúc là một tâm trạng bình an thật sự mà chỉ có thể có được nhờ chỉ một Đấng duy nhất là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa cứu thế của chúng ta (Phi-Líp 4:11-13: “Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào , cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật, trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”). Hạnh phúc của cơ-đốc-nhân xuất phát tử bên trong mà tỏ ra bên ngoài. Hạnh phúc theo nghĩa của thế gian xuất phát từ một sự đạt được trên thế gian và cảm xúc đó sẽ tan biến đi nhanh chóng và niềm vui, sự hả hê và sự ca ngợi của họ cũng sẽ nhanh chóng trở thành những lời càu nhàu và than trách.

Bạn có than trách không ?

Sự than trách là điểm khác nhau quan trọng giữa một cơ-đốc nhân, có hạnh phúc thực sự, với một người không phải là cơ đốc nhân, chỉ có hạnh phúc trần thế, tạm thời. Cơ-đốc-nhân không than trách vì họ luôn hài lòng cho dù họ không dư dật. Tất cả những gì cơ-đốc-nhân cần để có hạnh phúc là Đấng Christ do đó họ không than trách khi có điều gì không như ý. Chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ là chúng ta có đủ sức mạnh cần thiết để vượt qua mọi điều xảy ra trên thế gian. Những gì xảy ra cho các cơ-đốc-nhân và mọi người chưa là cơ-đốc-nhân đều như nhau (Ma-thơ: 5:45: “hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.”),  và điểm khác nhau duy nhất là phản ứng của họ. Bạn có than trách vì trời mưa không ? Hay bạn đã biết rằng sau cơn mưa trên trời sẽ có cầu vòng ? Một cơ-đốc-nhân vẫn thấy hạnh phúc khi trời mưa vì họ có hy vọng trong khi người không phải là cơ-đốc-nhân thì không có lý do gì để thấy hạnh phúc (Thi-Thiên: 33:18 “Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài -, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài”).

Bạn có hy vọng không ?

Nếu bạn vẫn giữ lòng hy vọng và trung tín với Đức Chúa Trời thì Ngài cũng trung tín với bạn. Không có việc gì là khó đối với Đức Chúa Trời, do đó nếu chúng ta tin vào Ngài và cầu xin Ngài giải cứu thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Một cơ-đốc-nhân vẫn hạnh phúc trong cả những lúc đen tối nhất vì họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ và họ biết họ được bình an trong cuộc sống kể cả sự chết ở thế gian vì linh hồn của họ sẽ sống đời đời (Châm-Ngôn: 23;18 “Vì quả hẳn có sự thưởng thiện – Và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành ra luống công”). Mọi cơ-đốc-nhân thật sự đều biết Đức Chúa Trời luôn luôn trung tín với họ và không cần thiết phải lo lắng (Châm-Ngôn: 23:4 “Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu – Khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con”).

 Bạn có lo lắng không ?

Cơ-đốc-nhân có thể đọc Lời của Chúa và được bình an. Họ không cần lo lắng cho tương lai vì họ biết đã có Đức Chúa Trời lo lắng cho họ (Thi-Thiên: 37:5 “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, – và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy”), (Phi-Líp: 4:6 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”).  Người không phải là cơ-đốc-nhân không thể có hạnh phúc thực sự hoàn toàn vì họ lo âu cho ngày mai vì họ không biết lẽ thật, tâm linh họ không bình an nên tâm trí họ lo âu. Chúng ta biết Đức Chúa Trời có thể lo lắng cho chúng ta (Ma-Thi-Ơ 11:28-30 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ – Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. – Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”) và chúng ta biết mỗi ngày sẽ tốt đẹp (Ma-Thi-Ơ 6:34 “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.”) vì Chúa của chúng ta là Chúa của tình yêu và lòng nhân từ. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta, bảo vệ chúng ta vì Ngài yêu chúng ta (Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”).

Bạn đã được tha thứ chưa ?

Sự tha thứ được Cha nhân từ của chúng ta hào phóng ban cho (Mi-Chê 7:18-19 “Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài ? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. – Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, đập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.”), tất cả những gì bạn cần làm là biết ăn năn và cầu xin sự tha thứ thì bạn sẽ nhận được sự tha thứ (Giăng I 1:9-10 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.- Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.”). Điều này không có nghĩa bạn cứ tiếp tục phạm tội vì bạn biết Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho bạn. Là cơ-đốc-nhân, chúng ta phải hết sức cố gắng sống cuộc sống theo ý Chúa (Phi-Líp 2: 5-8 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, – Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, – chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;- Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”). Đức Chúa Trời yêu bạn và Ngài không mong muốn gì hơn là tha thứ cho bạn và yêu bạn và cùng với bạn sống đời đời trên thiên đàng.

Bạn có đức tin không ?

Đức tin của bạn mạnh như thế nào ? Hê-Bơ-Rơ 11:6 “Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời; và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”nói với chúng ta rằng nếu không có đức tin thì không thề làm đẹp ý Đức Chúa Trời. Rất nhiều người đã được chữa lành khi Chúa Jesus còn ở trên thế gian vì họ có đức tin. Đức tin rất quan trọng. Bạn sẽ không bao giờ làm đẹp lòng Chúa nếu bạn không có đức tin. Đức tin có từ việc nghe những Lời của Chúa (Rô-Ma 10:17 “ Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”). Khi Chúa Jesus đi trên nước để đến với các môn đồ của Ngài trong Ma-Thi-Ơ 14:22-23, Phi-E-Rơ bước ra khỏi tàu và đi trên nước để đến với Chúa Jesus, nhưng sau đó Phi-E-Rơ nghi ngờ và sợ hãi nên bắt đầu bị chìm. Mọi việc đều có thể nếu chúng ta tin (Mác 9:23 “Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được ?…kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.”). Chúng ta phải dựa vào lời của Chúa. Hãy nhớ rằng ĐỨC TIN đến từ việc nghe lời của Chúa. Vậy, hãy khắc điều đó lên áo giáp tâm linh và đứng vững ! (Ê-Phê-Sô 6:11-18 “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. – Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyến, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.- Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự lại địch, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. – vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, – dùng sự sẵn sang của Tin Lành bình an mà làm giày dép – lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. – Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. – Hãy nhớ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hã dung sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.”). Hãy giữ vững đức tin trên từng bước đi của một cơ-đốc-nhân, có đức tin, và vâng phục Đức Chúa Trời nếu bạn muốn làm cho Ngài hài lòng và được Ngài ban phước. Hãy xây dựng ngôi nhà của bạn trên một nền đá và giữ vững đức tin (Ma-Thi-Ơ 7:24-25 “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. – Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.”).

Vậy… Bạn đã thực sự hạnh phúc chưa ?

Hạnh phúc thật sự không phải là một cái gì đó mà bạn phải làm để có. Nếu bạn là cơ-đốc-nhân bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc là một kết quả phụ của đời sống cơ-đốc-nhân. Nếu bạn sống với tư cách là một cơ-đốc-nhân làm theo lời Chúa thì bạn sẽ được Đức Chúa Trời ban phước và có hạnh phúc. Nếu bạn luôn luôn đặt hạnh phúc tâm linh cao hơn hạnh phúc thế gian thì cuộc đời của bạn sẽ được ban phước. Bạn muốn được trúng xổ số hay nghe giảng lời của Chúa Jesus ? Vì lợi ích cho tâm linh bạn, tôi hy vọng bạn sẽ chọn bài giảng lời của Chúa Jesus. Nếu bạn còn phải suy nghĩ trước khi quyết định thì bạn nên nghĩ đến điều này: Khi ma quỉ đến thế gian trong những thời điểm cuối cùng, chúng sẽ có quyền năng để cho bạn nhiều tiền và sự giàu có thế gian ngoài sức tưởng tượng của bạn (Ma-Thi-Ơ 4:1-11 “Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. – Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. – Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. – Đức Chúa Jesus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. – Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, – và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời , thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. – Đức Chúa Jesus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. – ma quỉ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. – Đức Chúa Jesus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. – Ma quỉ liền bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.” Bạn có  nhận của đút lót của Sa-tan hay không ? Bạn có muốn đổi hạnh phúc đời đời và sự cứu chuộc để lấy hạnh phúc tạm bợ ở thế gian không ?

Nếu bạn có hy vọng thì không có lý do gì để bạn lo âu hay căng thẳng. là cơ-đốc-nhân, chúng ta hãy đọc lời của Đức Chúa Trời và cuộc đời của chúng ta sẽ được ban phước. lời của Ngài mang niềm hy vọng đến cho chúng ta vì chúng ta biết rằng cuộc sống ở thế gian không quan trọng. chúng ta biết Thiên đàng là có thực, là nơi chúng ta sẽ sống đời đời, điều này cho chúng ta niềm hy vọng mà có thể giúp chúng ta đứng vững trước mọi thử thách và đau khổ. Chúng ta không có lý do gì để lo âu, vì chúng ta biết Đức Chúa Trời đang trông chừng chúng ta và bảo vệ chúng ta, và rằng Chúa sẽ không bao giờ trao cho chúng ta một gánh nặng quá sức chịu đựng của chúng ta.

Chúng ta không lo âu vì trong tay chúng ta có chìa khóa dẫn đến hạnh phúc, tất cả những gì chúng ta phải làm để mở khóa là cầu xin lòng nhân từ và tình thương yêu của Cha Thiên thượng tha thứ cho chúng ta, và cho dù chúng ta không xứng đáng được tha thứ nhưng Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ cho chúng ta vì Ngài đã hy sinh con trai của Ngài để chúng ta có cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Đây là lẽ thật và là lý do duy nhất của hạnh phúc. Nhờ vào Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, chúng ta được tha thứ thông qua niềm hy vọng và đức tin. Nếu bạn có niềm hy vọng và đức tin thì bạn được tha thứ, và nếu bạn được tha thứ thì bạn có hạnh phúc thực sự.

Bạn có hạnh phúc không ? bạn có muốn được hạnh phúc không ? hãy đọc và sống theo lời của Chúa thì bạn sẽ được thực sự hạnh phúc.

(Visited 33 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT