Trong Vườn Không Cỏ Dại

Print Friendly, PDF & Email

Trong Vườn Không Cỏ Dại

Điều gì làm cho lòng bạn thành mảnh đất tốt ? Bạn phải từ bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của thế gian, xác thịt và ma quỷ, và bạn phải tiếp nhận và làm theo Lời Đức Chúa Trời, hầu cho lòng bạn thành mảnh đất tốt cần được chăm sóc và bảo vệ nếu bạn muốn kết quả. Có lẻ đến lúc phải làm cỏ.

Trong Sáng 2:15 chép “Giêhôva Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Êđen để trồng và giữ vườn”. “Trồng và giữ vườn” có nghĩa là bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc. Đức Chúa Trời đã đặt Ađam trong vườn để bảo vệ, gìn giữ và chăm sóc nó. Ngài đã ban cho Ađam uy quyền và sự quản trị trên mọi thứ trong vườn.

Lỗi lầm đầu tiên của Ađam không phải là khi ông ăn trái cây cấm Êva đưa. Lỗi lầm đầu tiên của Ađam là để cho ma quỷ vào trong vườn. Có bao giờ bạn dừng lại để suy nghĩ rằng lý do mà Đức Chúa Trời ban cho Ađam uy quyền và sự quản trị để bảo vệ vườn, là vì có một kẻ thù muốn xâm lược khu vườn không ? Rõ ràng là Ađam đã không xử dụng quyền quản trị của mình, và ông đã để cho ma quỷ vào vườn.

Ngay khi Ađam dể cho ma quỷ vào vườn, thì sự hủy diệt cũng theo đến. Êph 4:27 chép “cũng đừng nhường chỗ cho ma quỷ”. Hễ khi nào bạn nhường chỗ cho ma quỷ thì bạn sẽ gặp nan đề ngay !

Trong Châm 4:23, Đức Chúa Trời bảo chúng ta “hãy giữ” tấm lòng. Đó cũng chính là từ Đức Chúa Trời đã dùng để bảo Ađam “giữ” khu vườn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta gìn giữ, bảo vệ khu vườn tấm lòng của chúng ta vì từ đó tuôn ra các “nguồn” sự sống.

Đức Chúa Trời nói rằng bạn là người gìn giữ và bảo vệ khu vườn tấm lòng của bạn. Bạn phải ngăn chặn bất cứ điều gì có tính hủy diệt vào trong lòng bạn. Bạn phải giữ cho lòng bạn được trong sạch.

Bạn cần phải đi qua khu vườn của bạn để xem bạn đã cho phép bao nhiêu cỏ dại được mọc lên. Bạn có thấy những mảng cỏ xung đột, không tha thứ, oán giận, ghen tị không ? Đây là bông trái của những rễ đắng sanh ra trong lòng bạn nếu bạn cho phép nó vào và cứ ở trong đó. Làm vườn không phải là một việc thú vị. Đó là một công việc lâu dài. Một khu vườn không được làm cỏ sẽ xấu đi. Và một tấm lòng không được bảo vệ cũng sẽ xấu đi.

Bạn phải hành động như một nông gia khôn ngoan với một trách nhiệm mà Đức Chúa Trời ban cho để chăm sóc khu vườn. Nếu bạn bảo vệ được khu vực của bạn thì đức tin, sự hy vọng, sự vui mừng và tình yêu thương sẽ tràn đến. Bạn có thể nhìn thấy đức tin, hy vọng, sự vui mừng hay tình yêu thương không ? Không, nhưng bạn có thể nhìn thấy kết quả của chúng. Đức tin, hy vọng, sự vui mừng và tình yêu thương là những nguồn thuộc linh không nhìn thấy được. Và sức mạnh của những nguồn nầy tùy thuộc vào tình trạng khu vườn của bạn.

BẠN GIEO GÌ, BẠN SẼ GẶT NẤY Trong Sáng 1:12 chép “Đất sanh cây cỏ : cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”

Hột giống mà bạn đã trồng bởi lời nói và hành động trong đời sống bạn sẽ kết quả theo loại đó. Một số người đã phải cầu nguyện một cách tuyệt vọng vì họ đã gieo một số hạt giống xấu ! Ngay cả những người chưa được cứu cũng tin luật nhân quả nầy, chỉ có điều họ nói rằng “Phát ra điều gì, sẽ thu lại điều đó. Gieo điều tốt sẽ gặt điều tốt, gieo điều xấu sẽ gặt điều xấu”.

Sản lượng vụ mùa tùy thuộc vào lượng hạt giống mà chúng ta gìeo ra. Sứ đồ Phaolô viết “Hãy biết rõ điều đó. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (II Cor 9:6).

Thật là buồn vì nhiều cơ đốc nhân muốn gặt nhiều, trong khi họ gieo rất ít hoặc không gieo gì cả. Bất kỳ một nông dân nào ở bất cứ một quốc gia nào, dù giàu hay nghèo, thất học hay có học, đều biết rằng nếu bạn không gieo một hạt giống nào thì bạn đừng mong thu hoạch gì sau 3 tháng. Tại sao lại phải mất nhiều thì giờ để đem một lẽ thật đơn giản về luật gieo và gặt vào lòng và trí của một số cơ đốc nhân ?

Chúa Giêsu phán rằng Cha sẽ được vinh hiển khi chúng ta được kết quả nhiều (Giăng 15:16). Để kết nhiều quả thì việc gieo và gặt phải trở thành một công việc liên tục chứ không phải thỉnh thoảng. Chỉ đọc sách về việc cày xới, trồng trọt và thu hoạch thì vẫn chưa đủ. Thật vậy, chúng ta cũng phải chú ý đến tiến trình nữa. Một nhà nông cần cù phải biết và hiểu những điều nầy.

Dù chúng ta có nhận biết hay không, quy luật gieo và gặt vẫn có hiệu lực trong chúng ta “Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu vì HỄ AI GIEO GIỐNG CHI, LẠI GẶT GIỐNG ẤY” (Gal 6:7). Vì đây là một sự thật, nên chúng ta phải học biết làm thế nào để nguyên tắc nằy có ích cho chúng ta và cho vinh hiển Đức Chúa Trời trong bước đi hằng ngày của chúng ta.

Nguyên tắc gieo và gặt này không chỉ nằm trong lĩnh vực tài chính mà còn trong lĩnh vực yêu thương nữa. Bạn tha thứ, đối xử, và nói năng với người khác như thế nào thì bạn sẽ gặt như thế.

Luca 6:38 chép “Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy”.

Đây là một câu kinh thánh hay. Nhiều khi người ta chỉ dùng câu này để nói về sự dâng hiến. Không được giới hạn như vậy cho câu kinh thánh này. Bạn hãy đọc Luca 6:27 thì bạn sẽ thấy sự ban cho mà Chúa nói không chỉ là chuyện tài chánh.

Cách ban cho hoặc gieo ra mà Chúa Giêsu đang nói đến có giá trị trong mọi lĩnh vực sống. Và cách gieo nầy sẽ thu được mùa lớn. Bạn hãy chú ý đến điều Chúa Giêsu phán.

Trong khi những người khác đang trôi nổi trên một khúc gổ trên con sông, vì bão tố cuộc đời đã làm sụp đổ nền móng yếu ớt của nó, thì bạn vẫn đang đứng vững. Tại sao vậy ? Việc bạn vâng theo lời Đúc Chúa Trời đã làm cho bạn trở thành người ban cho. Và người ban cho thì có phước. Luật gieo, gặt, cho và nhận bảo đảm một điều rằng khi bạn ban cho với tấm lòng vâng theo Lời Chúa, thì bạn sẽ thu được vụ mùa đủ cung cấp cho những nhu cầu của bạn.

PAUL CHASE

(Visited 32 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT