Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Những Bài Học Nền Tản

image_pdfimage_print
Những Bài Học Nền Tảng
Xin nhan vao cac tua de de mo ra bai doc

BÀI HỌC 01: GIỚI THIỆU KINH THÁNH
BÀI HOC 02: ĐỨC CHÚA TRỜI
BÀI HOC 03: SÁNG TẠO CÁC HỬU THỂ THUỘC LINH, LUCIFER PHẢN LOẠN
BÀI HỌC 04: TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT 01
BÀI HỌC 05: TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT 02
BAÌ HỌC 06: TẠO LOÀI NGƯỜI
BÀI HỌC 07: ĐẶT AĐAM VÀO VƯỜN Ê-ĐEN
BÀI HỌC 08: DỰNG NÊN Ê-VA
BAÌ HỌC 09: ÔN BÀI HỌC 1-8
BÀI HỌC 10: A ĐAM VÀ Ê-VA KHÔNG VÂNG LỜI
BÀI HỌC 11: LỜI HỨA VÀ SỰ RỦA SẢ
BÀI HỌC 12: SỰ CUNG ỨNG VÀ PHÁN XÉT
BÀI HỌC 13: TỘI LỖI CỦA CA-IN VÀ A-BÊN
BÀI HỌC 14: NÔ-Ê VÀ NƯỚC LỤT
BÀI HỌC 15: SAU NƯỚC LỤT VÀ THÁP BA-BÊN
BÀI HỌC 16: ÁP-RA-HAM VÀ LÓT
BÀI HỌC 17: HỦY DIỆT SÔ-?ÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ
BÀI HỌC 18: Y-SÁC
BÀI HỌC 19: Ê-SAU, GIA-CỐP, GIÔ-SÉP
BÀI HỌC 20: GIÔ-SÉP
BÀI HỌC 21: AI-CẬP VÀ MÔI-SE
BÀI HỌC 22: MƯỜI TAI VẠ GIÁNG TRÊN AI-CẬP
BÀI HỌC 23: BIỂN ĐỎ VÀ ĐỒNG VẮNG
BAÌ HỌC 24: CHUẨN BỊ BAN MƯỜI ĐIỀU RĂN
BÀI HỌC 25: MƯỜI ĐIỀU RĂN
BÀI HỌC 26: ĐỀN TẠM
BÀI HỌC 27: SỰ VÔ TÍN, SỰ PHÁN XÉT, GIẢI CỨU
BÀI HỌC 28: ĐẤT HỨA, CÁC QUAN XÉT, CÁC VUA
BÀI HỌC 29: CÁC TIÊN TRI
BÀI HỌC 30: SỰ RA ĐỜI CỦA GIĂNG BÁP-TÍT, CHÚA JÊ-SUS
BÀI HỌC 31: BẮT ĐẦU HÒAN THÀNH LỜI HỨA
BÀI HỌC 32: LÀM THÀNH LỜI HỨA
BÀI HỌC 33: GIĂNG BÁP-TÍT
BÀI HỌC 34: CHÚA JÊ-SUS BỊ CÁM DỔ TRONG ĐỒNG VẮNG
BÀI HỌC 35: CHÚA JÊ-SUS BẮT ĐẦU THI HÀNH CHỨC VỤ
BÀI HỌC 36: TÁI SANH
BÀI HỌC 37: THẦN TÁNH CỦA CHÚA JÊ-SUS, CHỌN 12 SỨ ĐỒ
BÀI HỌC 38: DẸP YÊN BẢO TỐ, GIẢI CỨU NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM
BÀI HỌC 39: PHÉP LẠ HÓA BÁNH CHO NĂM NGÀN NGOƯÒI ĂN
BÀI HỌC 40: KHÔNG PHẢI PHƯƠNG CÁCH CỦA ĐỨC CHÚA TR?I
BÀI HỌC 41: ĐẤNG CHRIST CON ĐỨC CHÚA TRỜI, SỰ HÓA HÌNH
BÀI HỌC 42: CHÚA JÊ-SUS LÀ CÁNH CỬA DUY NHẤT DẪN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
BÀI HỌC 43: SỰ KÊU LA-XA-RƠ SỐNG LẠI
BÀI HỌC 44: CON TRẺ, NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ
BÀI HỌC 45: GIÀU CÓ
BÀI HỌC 46: LỄ TIỆC THÁNH, GIU-ĐA PHẢN CHÚA
BÀI HỌC 47: CHÚA JÊ-SUS BỊ BẮT
BÀI HỌC 48 CHÚA JÊ-SUS BỊ ĐÓNG ĐINH
BÀI HỌC 49 Ý NGHỈA SỰ CHẾT CỦA CHÚA JÊ-SUS
BÀI HỌC 50: SỰ SỐNG LẠI, SỰ THĂNG THIÊN VÀ LỜI HỨA TÁI LÂM

print
(Visited 25 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *