Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

LIST NHỮNG ĐIỀU ĐẠO CÔNG GIÁO LÀM MÀ KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ: (Bài số 17)

image_pdfimage_print

LIST NHỮNG ĐIỀU ĐẠO CÔNG GIÁO LÀM MÀ KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ: (Bài số 17)

Giăng 4:23-24 :”Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. 24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.”

Hôm nay tôi xin bổ túc bài viết có nói về rất nhiều điều người đạo Công Giáo làm không có trong Kinh Thánh. Những điều nầy có tà linh trong đó. Các bạn hãy thử ăn năn làm theo cách 5 ngón tay sẽ đuổi ra được một đống quỷ trong những gì liệt kê ra dưới đây:

I-CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC TỪ TỘI LỔI 5 NGÓN TAY : (Học thuộc lòng và áp dụng cho mổi tội lổi hay mổi nhóm tội lổi)

1-NGÓN CÁI: Chấp nhận mình là tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .

2- NGÓN TRỎ: Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của mình trên thập tự giá đền tội cho mình rồi

3- NGÓN GIỮA: Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho mình và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của mình nữa

4- NGÓN ẤP: Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là bạn sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

5- NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

II-NHỮNG NHÓM TỘI LỔI CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

1-TƯỢNG: Mẹ Maria , tượng Chúa Cha, tượng Chúa Jesus, tượng các thánh( thờ ông thánh nào phải gọi tên lên khước từ ông thánh đó), tượng bà thánh Đế, tượng ông thánh Giuse, tượng thập tự giá Chúa Jesus bị đóng đinh, tượng ông thánh Lê Tùy, tượng phật bà quan âm, tượng thánh An-tôn, tượng hình nhân, tượng ảnh thập tự giá và mẹ Maria, tượng con rùa, tượng phật, tượng khổng tử Mạnh, tượng con hạt, tượng vua Trần, tượng Tê-rê-sa,

2-Đọc kinh đạo công giáo (kinh 10 điều răn chỉ có 9 điều trong kinh thánh, điều răn thứ nhất không có trong sách kinh đạo công giáo), kinh kính mừng mẹ Maria, và những kinh Công Giáo khác.

3-Những tà linh liên hệ đến đạo công giáo: lần chuổi mân côi, ăn bánh thánh, uống huyết Chúa, rảy nước thánh làm lể báp tem, lể tro, lể chay, lể các thánh Nam, lể các thánh nữ, lể các thánh, lể các linh hồn, lể mình mẩu thánh, lể làm phép xác, lể rảy nước thánh trên mộ, lể cầu hồn, tin có ngục luyện tội, tin mẹ Maria đồng trinh suốt đời, gọi các Cha (ông), nhạc công giáo hát thờ mẹ Maria, làm dấu thánh giá, làm lể báp tem em bé, lể báp tem lúc 12 tuổi, lể làm các phép thánh v.v.

4-Cầu nguyện với các thánh, cầu mẹ Maria , lạy bà Chúa, lạy mẹ Chúa con,

5-Khước từ các tà linh người đạo công giáo thờ dưới đây:

-Tà linh giả danh Chúa chữa lành

-Tà linh nói chuyện với người cỏi âm

-Tà linh viên ngọc

-Tà linh thanh kiếm

-Tà linh vòng bảo vệ

-Tà linh cầu nửa

-Tà linh đồng hồ thời gian

-Tà linh bản thân

-Tín điệp quá khứ, điệp hiện tại, điệp tương lai,

-Tà linh trong các bạn đi tu

-Tà linh làm mưa, làm nắng được

Mong các bạn nào người Công Giáo muốn tìm đến Chúa thật lòng hãy mau ăn năn khước từ những tội lổi kể trên để gặp được Chúa, được cứu rổi linh hồn, được có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng mới là điều đáng làm. Theo đạo giáo nầy đạo giáo nọ chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Muốn thật hết lòng. Amen.

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha)

print
(Visited 25 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *