Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

CÂU CHUYỆN CHỮA LÀNH TIEO THEO (Bài số 26)

image_pdfimage_print

CÂU CHUYỆN CỦA ADMIN TIẾP THEO: (Bài số 26)

Cám ơn Chúa sang hôm nay tôi đi thăm một Hội Thánh bạn ở xa nhà khoãng 2.5 tiếng dồng hồ lái xe và tôi có cầu xin CHúa Jesus chữa lành được một số con cái Chúa sau khi nhóm xong.
Một bà cụ đau lưng đến xin tôi dặt tay cầu nguyện và tôi nhơn danh CHúa Jesus cầu xin sự chữa lành cho bà trong Danh Chúa Jesus thì ngay sau do bà được lành bệnh.
Một bà đang bị đau chân trái thấy hết đau hồi nào mà bà không hay biết. Tôi có được mời lên trước hội thánh cầu nguyện chữa lành tập thễ. Cám ơn Chúa Ngài đã chữa lành cho bà trong lúc tôi cầu nguyên chữa lành tập thể.
Một cậu thanh niên đau đầu gối đến xin tôi cầu nguyện xin Chúa Jesus chữa lành cũng hết đau đầu gối ngay lúc đó.
Một ông cụ bệnh đau mắt chảy nước mắt hoài mà bác sỉ không trị dược. Ông đến xin tôi cầu nguyện Chúa chữa lành tháng vừa qua. Ông nói bệnh ông có phần thuyên giãm được 90% rồi. Hôm nay ông nhờ tôi cầu xin tiếp đễ được hết 100% luôn. Tôi lấy đức tin cầu xin sự chữa lành của Chúa cho ông 100%. Ông nói ông nghe có sự tác động của thánh linh trong khi tôi cầu xin. Hy vọng bệnh đau mắt của ông sẻ hết hẳn 100% trong nhựng ngày sắp đến.
Một cô bệnh tim tôi có đặt tay cầu nguyên xin CHúa chựa lành bệnh tim cho cô. Cô nghe tim mình hết đau nhói bên trong nữa.
Cám ơn Chúa Ngài có nghe lời cầu xin tôi trong lúc tôi sửa soạn lái xe về nhà. Tôi nghỉ phải lái xe băng qua đồi cao 4000 feet mới về đến nhà mà trời đang mưa bão rất lớn như vầy rất nguy hiểm trong luc lái xe đi trên đường. Tôi xin Chúa Jesus đuổi đám mây cho hết mưa để tôi lái xe về nhà bình an. Thật Đức Giê Hô Va có nghe lời cầu xin của tôi và khoảng 10 phút sau hết mưa và trời nắng trở lại cho đến khi tôi về đến nhà bình an. Không còn một giọt mưa nào rơi rớt trên đường tôi lái xe về nhà. Hallelujah! Tạ ơn Chúa Jesus. Chúa hứa:” Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẻ gặp, hảy gỏ cửa ta sẻ mỡ cho.” Thật Đức Giê Hô Va có làm thành những gì Ngài hứa với chúng ta. Nếu chúng ta có đức tin bằng hạt cải mà cầu xin, Ngài sẽ làm thành mọi điều chúng ta cầu xin. Amen!

print
(Visited 15 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *