NGƯỜI BẠI ĐƯỢC ĐI! (BÀI SỐ 28)

Print Friendly, PDF & Email

CAU CHUYEN CUA ADMIN TIEP THEO: (BAI SO 28)
NGƯỜI BẠI ĐƯỢC ĐI!
Tối hôm qua, vào khoãng 11:30 PM, trong lúc tôi đang ngồi viết bài trên mạng trong trang nhà Chúa Jesus là Đấng Chữa Lành, tôi vừa dự định tắt máy để đi ngủ thì trên Skype có môt người bạn bên Việt Nam gọi sang để xin tôi cầu nguyện Chúa để chữa lành cho một người đàn bà bị tê liệt đôi chân mấy tháng nay. Mới nhận được cú gọi nầy tôi rất nãn lòng vì đã khuya rồi, người tôi đang mệt mõi và chỉ muốn đi ngủ thôi. Vả lại, khi hỏi bên đối phương thì tôi còn biết thêm tin tức là bà nầy tên N.H. 58 tuổi đã tin Chúa lâu năm (hơn 30 năm) bên Hội Thánh Tin Lành truyền thống. Nhìn nét mặt bà là người rất hung dữ, không có cãm tình được. Tất cã những điềm báo động tiêu cực cho người bệnh đang ngồi trước mặt tôi trên màng hình Skype trên internet. Tôi đang thở ra một cách nặng nề trong công việc cầu xin Chúa chữa lành cho bà nầy, nhưng tôi không dám khước từ. Cãm tạ lòng nhân từ vô lượng vô biên của Chúa Jesus và Chúa Thánh Linh, Ngài có thúc giục tôi ráng giúp bà nầy đi vì bà đang bị tà linh nhập vào phá phách và Ngài sẻ làm việc lớn và khó nầy chớ không phải tôi làm đâu mà tôi phải nãn chí. Hallelujah! Thật Chúa Jesus và Chúa Thánh Linh có đồng công với tôi trong công việc chữa lành cho bà nầy và bà đã được Chúa chữa lành sau đó. Dưới đây tôi sẽ kể câu chuyện rất ly kỳ cho đọc giả theo dõi.
Mới vào đề, tôi hỏi bà có đang giận ai không? Nét mặt bà hiện rỏ một thái độ hung dữ giận dổi và gian ác. Bà trả lời hằn hộc với tôi là bà không giận ai hết. Lúc trước có giận nhưng bây giờ không giận ai nữa. Tôi nói với bà phải kêu tên lên những người làm bà tỗn thương và nói với Chúa là bà tha thứ cho họ từng tên một. Bà nhứt định không có người nào bà giận hết.
Cám ơn Chúa, tự nhiên phía bên phải của bà có ông chồng bà lên tiếng tiếp chuyện với tôi và sau khi ông giới thiệu cho tôi biết ông là chồng của bà, ông kể lên một loạt cho tôi biết là bà vừa mới dùng miệng lưỡi cũa mình để nói xấu và chưỡi đứa con trai ruột của bà đã có gia đình và đang hầu việc Chúa nữa. Cám ơn Chúa tôi nghe điều đó nói bà phải hứa với Chúa là tha thứ cho cậu con trai của bà ngay trong giờ nầy và bà phải kêu tên lên hết những người khác đã làm tỗn thương bà nữa và hứa với chúa là bà tha thứ cho họ. Xong tôi mời bà cầu nguyện ăn năn tội lổi với Cha vì những lời chồng bà kể trên xem lời cầu nguyện của bà như thế nào vì tôi biết bà đã tin Chúa hơn 30 năm nay. Sau khi tôi nghe những lời cầu nguyện cũa bà không êm đẹp tí nào, Chúa Thánh Linh có chỉ dạy tôi phải đuổi tà linh ra khõi bà vì bà đang bị quyền lực của sự tối tăm trói buột bà nên bà không cầu nguyện ăn năn tội được. Tôi nói bà hãy để tôi nhơn danh Chúa Jesus đuổi tà linh đang khống chế bà nha. Bà bằng lòng và tôi cầu như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA ĐÁNH ĐUỖI TÀ LINH GIẬN DỮ, TÀ LINH KHÔNG THA THỨ, TÀ LINH KIÊU NGẠO, VÀ TÀ LINH NÀO ĐANG TRÓI BUỘT BÀ N.H.HÃYDI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS AMEN! Sau khi đuỗi tà linh xong tôi hỏi bà nghe người có nhẹ không? Bà nói nghe người rất nhẹ. Tôi yêu cầu bà cầu nguyện với Cha ăn năn mọi tội lỗi và bà cầu nguyện lại lần thứ hai khóc lóc đắng cay với Chúa Jesus xin dòng máu Ngài tuôn đỗ trên cây thập tự vì tội lỗi của bà. Sau khi đó ông chồng của bà cãm động quá cũng cầu nguyện và xin Chúa Jesus tha thứ mọi tội lổi cho bà nữa. Tôi bây giờ thấy như 90% công việc đã xong. Tôi bắt đầu cầu xin:” TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH TÊ LIÊT DÔI CHÂN CHO BÀ N.H. NGAY TRONG GIỜ NẦY, TÀ LINH GÂY RA BÊNH TÊ LIÊT ĐÔI CHÂN CŨA BÀ N.H. HÃY CÚT NGAY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHUA JESUS AMEN!”

Cầu xin xong, tôi hỏi bà có nghe gì trong đôi chân bà không? Bà trả lời rằng bà có nghe nóng từ hai bàn tay chạy dài xuống đôi chân và hai chân cũng đang nóng luôn. Cám ơn Chúa, tôi biết Chúa Thánh Linh có tác động trên đôi chân của bà rồi đây. Tôi nói với bà hảy đứng dậy đi trong danh Chúa Jesus. Bà nhúc nhích đôi chân thữ và bà đang cữ động được rồi! Điều mà lúc trước bà không làm được. Xong bà đứng dậy và vịnh bàn ghế trong nhà tự đi qua đi lại một mình được. Bà nói bệnh thuyên giãm 60% rồi và sẽ cố gắng tập đi vài ngày cho đến khi bắp thịt của hai chân có thể đi một mình không còn vịnh bàn ghế nữa. Hallelujah! Chúa Jesus đã chữa lành cho đôi chân tê liệt của bà N.H. đi được. Hai ông bà vui mừng quá đỗi và hứa Chúa nhật tuần nầy bà sẽ vào đền thờ làm chứng về quyền năng chữa lành của Chúa cho tất cã mọi người trong hội thánh của ông bà để mọi người ca ngợi danh thánh của Ngài. Những người trong hội thánh cũa ông bà sẽ được chứng kiến tận mắt một Chúa Jesus đang sống và là đấng Chữa lành! Hallelujah! Chúng tôi tin một Đức Giê Hô Va Rapha!
Xong việc nầy đức tin tôi cũng được tăng trưỡng thêm bội phần vì tôi biết rõ Đấng tôi đang tin. Tôi sẽ không bao giờ nhìn bề ngoài của loài người mà xét đoán mọi sự việc. Tất cã mọi sự việc xãy ra đều được Chúa cho phép và nằm trong thánh ý của Ngài. Hallelujah! Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẽ yêu mến Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:12-14)

(Visited 17 times, 1 visits today)

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT