CHÚA CHỮA BÊNH MẤT NGỦ CHO MÔT BÊNH NHÂN TRONG SỠ LÀM (Bài số 23)

Print Friendly, PDF & Email

CHÚA CHỮA BÊNH MẤT NGỦ CHO MÔT BÊNH NHÂN TRONG SỠ LÀM (23)
Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2011, lúc tôi ra đưa thuốc cho một bệnh nhân người Mỷ khoãng ngoài 40 tuổi, bà nói bà rất cám ơn tôi đã giúp bà hết bệnh mất ngủ trong tháng rồi. Ồ tôi nói tôi quên rồi! bà kể lại tháng trước trong lúc giao thuốc cho bà tôi có nói một tiếng với bà là cầu xin Chúa cho bà ngủ ngon mà không cần thuốc ngủ. Tôi nhớ lại lúc đó tôi đã cầu Chúa cho bà nhưng không nắm tay bà. Bà nói lạ thay đêm đó bà về nhà lấy đức tin không uống thuốc ngủ thử mà vẩn ngủ được cho đến một tháng nay và bà không đem toa lại mua thuốc ngủ thêm nữa. Hallelujah! Cám ơn Chúa đã làm một việc mà chúng ta không bao giờ nghỉ tới và Ngài không bao giờ ngủ quên. Khi chúng ta là con của Ngài, mổi khi chúng ta kêu cầu Chúa ngài có lắng tai nghe lời cầu xin của chúng ta và Ngài nhậm lời ngay.
Rồi bà nói với tôi thêm :” Hôm nay tôi có ý định xin cô cầu xin Chúa cho tôi hết bệnh đau nhức vì tôi bị đau lưng khá lâu. Tôi nói với bà đưa tay tôi nắm lấy và cầu xin:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH CÔT SỐNG CHO BÀ NẦY TRỠ LẠI BÌNH THƯỜNG. AMEN!” Xong tôi hỏi bà ra sao rồi? Bà nói để tôi xét lại xem tôi có thể nhúc nhích được bình thường trở lại chưa? Bà nói hết đau rồi! bà lắt mình qua lại, cong xuống đứng lên được bà rất vui mừng và cám ơn tôi. Tôi nói Chúa Jesus đã chữa lành bệnh đau lưng cho bà chớ tôi không làm gì được. Bà nói bà biết chớ! Bà nói cám ơn Chúa Jesus! Cám ơn cô! Rồi bà từ giã ra về với lòng hớn hở vui mừng.
Tôi trở vào làm việc trỡ lại với niềm vui khôn thể tã nỗi vì giúp một người ra khỏi cơn đau nhức trong khoãng một phút thôi. Chúa Jesus thật là một bác sỉ đại tài. Hallelujah! Trên trần gian nầy không có bác sỉ nào so sánh được bằng Ngài! THẬT CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG CHỮA LÀNH! AMEN!

(Visited 15 times, 1 visits today)

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT