CHÚA CHỮA LÀNH BÊNH CHO BỐN NGƯỜI NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ TRONG NHÓM NGƯỜI ĐANG RỬA XE GÂY QUỶ CHO NHÀ THỜ (33)

CHÚA CHỮA LÀNH BÊNH CHO BỐN NGƯỜI NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ TRONG NHÓM NGƯỜI ĐANG RỬA XE GÂY QỦY CHO NHÀ THỜ (33)

Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2011, tôi dang trên đường đi chợ, bổng nhiên gần một trạm đổ xăng có một nhóm người đàn ông đang rửa xe để kiếm tiền gây vào quỉ người vô gia cư trong một trụ sỡ của Hội Thánh Tin Lành gần đó. Chúa có thúc giục tôi ngừng xe lại và giao xe của tôi cho họ rửa xe để có cơ hội cầu xin Chúa chữa lành và Ngài có tác động trên những người đang có nhu cầu tại đó. Mọi sự xảy ra như sau:

Sauk hi tôi bắt đầu giao xe cho nhóm người đàn ông nầy rữa, và trong lúc họ đang bận rộn, tôi cố ý nhìn kỷ mỗi người xem có ai có dấu hiệu bị bệnh gì không để tôi có thể giúp họ. Nhóm nầy toàn là đàn ông trẻ tuổi khoãng từ 30-45 tuổi. Tôi liền thấy có một cậu đang rửa xe tôi rất chậm chạp. Tôi tiến lại gần và hỏi nhỏ vào tai cậu:” Trong nhóm các bạn có ai đau nhức gì không? Tôi có thể cầu xin Chúa Jesus chữa lành cho người đó bây giờ. Chúa Jesus cho tôi ơn cầu xin sự chữa lành trong danh Chúa Jesus đây.” Cậu nầy mắt sáng rở nhìn tôi và hỏi:” Bà cầu nguyện cho cườm tay tôi hết đau được không? Tôi đang đau cườm tay đây (bệnh carpal tunal syndrome) nên tôi rữa xe rất khó nhọc lắm. Tôi nói cậu đưa tay cho tôi nắm lấy và cầu xin ngay bây giờ nha. Cậu liền đưa tay đau cho tôi nắm lấy và cầu xin cho cậu như sau:” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH CHO CƯỜM TAY CẬU NẦY HẾT ĐAU VÀ SƯNG NGAY BÂY GIỜ. TÀ LINH LÀM BÊNH ĐAU CƯỜM TAY HẢY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Xong, tôi hỏi cậu ra sao rồi? Cậu quay cườm tay vòng vòng và nhúc nhích qua lại thử xem và nói lạ quá vậy? Hết đau và hết sưng nữa! Rồi cậu dẫn tôi lại giới thiệu cho một người khác trong nhóm và nói rằng:” Cậu nầy đang bệnh “Valley Fever” buồng phỗi đang bị vi trùng phá làm thỡ mệt lắm cần sự chữa lành từ nơi Chúa đây.” Cậu bệnh nầy hỏi chuyện gì vậy? Tôi trã lời rằng:” Tôi vừa nghe nói cậu đang bị bệnh valley fever phải không? Tôi mới cầu xin Chúa chữa lành cho bạn cậu hết bệnh đau cườm tay rồi và anh ta giới thiệu cho tôi và nói cậu đang cần Chúa Jesus chữa lành buồng phổi phải không? Nếu cậu muốn xin cậu đưa tay ra tôi nắm tay và cầu xin Chúa chữa lành cho cậu đây. Cậu rất vui mừng đưa tay tôi nắm lấy và tôi cầu xin Chúa như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH VALLEY FEVER CHO ÔNG BẠN NẦY NGAY TRONG GIỜ NẦY. TÀ LINH NÀO GÂY RA BỆNH VALLEY FEVER HÃY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN! Cầu xin xong, tôi hỏi cậu ra sao rồi? Cậu la lên:” Ồ tôi thỡ ra vào nghe rất nhẹ nhàng rồi! Chúa Jesus đã chữa lành bệnh cho tôi rồi! Hallelujah!” Trong lúc đó có một cậu khác nghe những lời trên chạy lại xem và xin tôi cầu nguyện cho lưng của cậu vì xương sống đang cứng không cữ động được. Tôi bảo cậu đưa tay cho tôi nắm lấy và cầu xin Chúa như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH ĐAU CÔT XƯƠNG SỐNG CHO ÔNG BẠN NẦY. TÀ LINH ĐAU NHỨC VÀ CỨNG CÔT SỐNG HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Xong tôi bảo ông bệnh nầy cong thử cột sống xem thế nào? Kỳ lạ thay, ông cong phía trước được và hai tay duỗi thẵng ra đụng đất được luôn. Hallelujah! Cãm tạ ơn Chúa, Ngài có nhậm lời cầu xin tôi và chữa lành cho mọi người đang trong nhóm rữa xe nầy hôm nay.
Kế đến có một cậu rụt rè đến gần nói nhỏ trong tai tôi:” Tôi đang bị bệnh ghiền thuốc phiện bà cầu xin Chúa chữa lành cho tôi hết bệnh đó được không?” Tôi nói với cậu:” Bệnh gì Ngài cũng chữa lành được hết!” Tôi bảo cậu đưa tay cho tôi nắm và tôi cầu xin như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH GHIỀN MA TUÝ CHO CÂU NẦY. TÀ LINH MA TUÝ HẢY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Cầu xong cậu nầy nghe người rất nhẹ nhàng và vui vẽ không còn thấy buồn bực và ghiền thuốc phiện nữa. Cậu cám ơn tôi và cám ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã sai tôi đến giúp bốn người trong nhóm họ được Chữa lành hôm nay một cách lạ lùng. Hallelujah! Thật Chúa Jesus vẫn còn làm phép lạ.

Chúa nhật sau đó những người trong nhóm nầy có mời tôi đi nhóm lại với hội thánh của họ và giới thiệu tôi cho vị mục sư của họ về sự Chúa chữa lành cho những người trong nhóm. Riêng tôi nhìn thấy người vui mừng hơn hết trong nhóm là cậu đau lưng được Chúa chữa lành! Cậu nầy nhảy nhót múa và quay người vòng vòng bên phía trước của nhà thờ và nói với tôi rằng:” Đây là lần đầu tiên tôi được nhãy như vậy mà không thấy đau cột sống gì hết! Hallelujah!

Suy xét lại về những người đã được Chúa Jesus chữa lành vừa qua, chính tôi là người vui mừng hơn hết vì biết rằng Chúa có đồng công với tôi trong công việc chữa lành nầy vì ngoài Chúa ra tôi không làm gì được! Hôm nay tôi biết một cách rỏ rệt hơn về sự kêu gọi của Chúa đối với tôi trong muc vụ chữa lành trong danh Chúa Jesus nầy. Tôi hứa sẻ cố gắng hầu việc Ngài trong chức vụ lớn lao mà Chúa đã giao phó cho tôi. Amen!