Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

CHÚA CHỮA LÀNH MỘT BÀ BỊ GÃY XƯƠNG BÃ VAI VÌ TAI NẠN LUU THÔNG: (Bài số 27)

image_pdfimage_print

CHÚA CHỮA LÀNH MỘT BÀ BỊ GÃY XƯƠNG BÃ VAI VÌ TAI NẠN LUU THÔNG: (Bài số 27)

Cám on Chúa hôm nay có một bạn trên internet có computer nên vào Skype xin admin cầu xin Chúa Jesus chữa lành cho người mẹ vừa mới vừa bị tai nạn lưu thông gãy xương bã vai và sưng cánh tay bên trái rất đau đớn. Bà nói bà đã di bác sĩ chụp hình xong và bác sĩ nói bà bị gãy xương bã vai. Cám tạ ơn Chúa sau khi admin cầu xin Chúa giúp bà trên mạng internet, Chúa có chữa lành bệnh cho bà và bà hết đau liền tại chổ và vui mừng cãm tạ Chúa không thôi. Bà nói bà dự định không đi nhà thờ được hôm nay vì quá đau đớn nhưng bây giờ bà đi dược rồi, bà kiếu từ dễ đi nhà thờ được hôm nay. Hallelujah! Chúa Jesus của chúng ta quả thật là Đấng Chữa lành!

print
(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *