CHÚA CHỮA LÀNH MÔT NGƯỜI BỊ CÒNG LƯNG ĐỨNG THẴNG LÊN ĐƯỢC (Bài số 31)

CHÚA CHỮA LÀNH MÔT NGƯỜI BỊ CÒNG LƯNG ĐỨNG THẴNG LÊN ĐƯỢC (Bài số 31)

Kễ từ cuối tháng sáu năm 2011, từ ngày ông chũ sỡ làm kêu tôi vào ký giấy tờ không được cầu nguyện chữa lành cho ai trong sỡ làm nữa, tôi bẳng lòng viết một lá thư dài một trang giấy hứa là tôi sẽ không cầu xin Chúa chữa lành trong giờ làm việc nữa, nhưng ngoài giờ làm việc, không ai cấm tôi làm việc nầy được. Chủ chấp nhận lá thư của tôi và tôi bắt đầu cho số điện thoại tôi cho những người bệnh nặng mà bác sỉ bó tay để họ có thễ liên lạc với tôi mà xin tôi cầu nguyện cho họ nếu họ cần. Cám tạ ơn Chúa Ngài lại cho tôi thêm ơn cầu nguyện chữa lành bằng điện thoại được luôn. Tôi đã giúp được rất nhiều người qua điện thoại. Hôm ngày 26 tháng 7 năm 2011, tôi có ghi ngày tháng đàng hoàng vì đây là một sự việc Chúa Jesus chữa lành một người bệnh rất lạ lùng qua điện thoại mà cho đến nay tôi cũng còn nhớ mãi trong tâm hồn tôi. Chúa đã chữa lành cho một ông cụ bị đũ thứ bệnh mà một bệnh nặng nhất là bị còng lưng đã lâu ngày đứng thẵng lên được trong danh Chúa Jesus sau khi tôi cầu xin cho ông. Sau đây tôi sẽ kễ lại đầu đuôi của câu chuyện để đọc giả theo dõi.

Khoãng 4 tháng sau khi tôi biết mình đang được Chúa kêu gọi đặt biệt trong sự chữa lành, tôi gọi cho người chị bạn trong Chúa quen đã lâu và khoe rằng Chúa Jesus vừa ban cho tôi có được ân tứ chữa lành trong Danh Chúa Jesus. Người bạn nầy rất vui mừng và yêu cầu tôi cầu nguyện cho chồng chị tên T. hơn 70 tuỗi đã tin Chúa và đang bị bệnh đủ thứ hết. Mới ban đầu khi nghe chị nói anh T. bị bệnh đũ thứ hết tôi thấy cũng hơi ngại vì không biết mình có thể giúp được cầu xin Chúa chữa lành cho chồng chị bạn được hết tất cã bệnh hay không và nếu không được những lời khoe khoang của mình sẽ biến mình thành người nói dối với bạn nữa. Nhưng cãm tạ ơn Chúa Ngài rất thành tín trong mọi việc, không có điều gì mà Ngài không làm được, và Ngài không phụ lòng tôi. Tôi lấy lòng can đãm và đức tin nói với chị bạn ngay:” Chồng chị đang bị bệnh gì? Chị có thể cho tôi nói chuyện với ông trực tiếp được không?” Chị bạn bèn vào trong buồn ngủ và đưa điện thoại cầm tay cho ông chồng tiếp chuyện với tôi ngay còn chị đi vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Tôi vào đề ngay và hỏi:” Tôi có nghe chị nói anh đang bị đủ thứ bệnh hết. Bây giờ anh hãy kể một bệnh trước hết và tôi sẽ cầu xin trong danh Chúa Jesus chữa lành cho anh mỗi bệnh một lần nha. Ông anh đồng ý và xin tôi cầu nguyện trước cho bệnh anh như sau:” Bệnh thứ nhất là ngón chân cái trên bàn chân phãi rất đau.”

Tôi cầu xin như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH ĐAU NGÓN CHÂN CÁI CHO ANH T. TÀ LINH LÀM ĐAU CHÂN HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Sau khi cầu xin xong, tôi hỏi anh T. hết đau chưa? Anh trả lời cám ơn Chúa anh hết đau ngón chân rồi. Tôi nói anh hảy nói cám ơn Chúa đi. Anh T. rất vui mừng tạ ơn Chúa Jesus đã chữa lành ngón chân cái hết đau Hallelujah!.

Bây giờ tôi hõi anh T. còn bệnh nào nữa không? Anh T nói còn nhiều bệnh lắm. Tôi hỏi anh T. bệnh kế tiếp là gệnh gì? Anh T. trã lời là anh bị bệnh thở ra vào rất mệt, như bệnh xuyễn vậy vì uống đủ thứ thuốc quá nhiều. Tôi nói với anh T. đưa dùm tay trái đặt vào ngực và tay mặt đưa lên trời để tôi cầu xin Chúa Jesus chữa lành bệnh cho anh nha. Anh làm y như tôi chỉ bảo và tôi bắt đầu cầu xin:” TRONG DANH CHUA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH THỠ MÊT CHO ANH T. NGAY TRONG GIỜ NẦY. TÀ LINH NÀO LÀM ANH T. THỠ MÊT HẢY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!”
Xong tôi hỏi anh T. thấy buồng phỗi của anh thỡ ra sao rồi? Anh T. bắt đầu hít ra vào và nói rằng:” Ồ tôi thấy khoẻ rồi, tôi hít ra hít vào nghe nhẹ lắm. Chúa Jesus đã chữa lành cho tôi rồi. Tôi nói anh cám ơn Chúa đi nha. Ngài sẽ làm nhiều chuyện lớn lao hơn nửa đó.

Kế đó anh T. xin tôi cầu Chúa cho anh hết còng lưng. Tôi không thấy anh T. còng lưng ra sao vì chưa từng gặp anh nên tôi bảo anh lấy tay trái đặt vào lưng và tay phải đưa lên trời để tôi cầu xin Chúa chữa lành cho anh. Tôi bắt đầu cầu nguyện như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH CÒNG LƯNG CHO ANH T. NGAY TRONG GIỜ NẦY. TÀ LINH LÀM LƯNG CONG HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY TRONG GIỜ NẦY TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!”

Cầu xong tôi hỏi anh T. ra sao rồi? Anh T. nói nghe xương sống hơi mềm tí xíu và thẳng hơn được 50% rồi. Oh cãm tạ ơn Chúa. Tôi cầu xin tiếp xin Chúa cho anh T. đứng thẵng lưng được 100% trong danh Chúa Jesus Amen! Xong tôi hỏi anh T. ra sao rồi? Anh T rất vui mừng nói anh đứng thẵng được rồi! Anh rất vui mừng hát hallelujah! Cảm ơn Chúa chữa lành anh được đứng thẵng người rồi anh kể tiếp:” Cô có biết không tôi chỉ nhìn thấy tấm thảm mấy năm nay, không thấy được trần nhà mà hôm nay Chúa cho tôi lần đầu tiên nhìn thấy được trần nhà! Hallelujah! Cãm tạ ơn Chúa quá chừng. Ân điễn lớn lao của Ngài trên anh T. thật diệu kỳ!
Xong anh T. nói anh còn một bệnh nửa là bệnh Parkinson, tay chân hay run lập cập phải uống thuốc càng ngày càng nhiều mà rồi bây giờ thuốc không còn hiệu lực nữa, uống thuốc hoài nhưng chân tay vẫn run. Tôi lấy đức tin cầu xin cho anh T. nhu sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH RUN CHÂN TAY CHO ANH T. NGAY TRONG GIỜ NẦY. TÀ LINH LÀM RUN CHÂN TAY HẢY LUI RA VA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Cầu xin xong anh T. cám ơn tôi rối rít và nói tay chân hết run rồi! Anh T. bắt đầu đi đứng thử xem và thấy người rất khoẻ hết được nhiều thứ bệnh tật trong cơ thể. Anh thấy nhà có chén bát dơ nhiều quá mà bấy lâu nay không giúp gia đình được nên anh từ giả tôi và đưa trả điện thoại lại cho chị ban tôi để nói chuyện tiếp với tôi. Anh T. đi đến bên bồn rữa chén phụ cho chị bạn rửa hết đống chén trong bồn mà không biết mệt. Chị bạn nói cám ơn em cầu xin Chúa chữa lành chồng chị vì lâu lắm rồi ông không thể rửa chén được vì tay run run đập bể chén hết đó. Hôm nay chị thấy ông chồng đứng rữa hết đống chén dơ trong bồn mà không đập bể cái nào hết, không mệt, và đứng thẵng người được nửa là biết Chúa Jesus đã chữa lành cho anh hết tất cã bệnh rồi đó. Chị nói cám ơn Chúa và cám ơn em nhiều lắm.

Cám ơn Chúa Jesus thật Ngài có nhậm lời cầu xin của tôi và Ngài đã chữa lành cho anh T. một cách siêu việt, lạ lùng! Hallelujah! Danh Chúa Jesus là Đấng chữa lành phải được nói cho tất cã mọi người biết đến để tôn thờ Ngài! Quả thật Danh Chúa Jesus là Đấng Chữa Lành đã và đang vang dội trên khắp hoàn cầu từ xưa cho đến ngàn đời không hề thay đỗi. Amen!