Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Na-đáp và A-bi-hu dâng lửa lạ.(Bài số 16)

image_pdfimage_print

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH:

(sưu tầm)

Câu chuyện về Na-đáp và A-bi-hu nghiêm trọng biết bao! Họ trở thành các thày tế lễ vì họ thuộc về dòng họ A-rôn. Đó là tình trạng đúng đắn của gia tộc họ trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải do tình trạng đúng đắn của các cá nhân trong dòng họ ấy. Đức Chúa Trời chỉ định A-rôn làm thày tế lễ. Dầu được xức đổ trên đầu A-rôn. ( Lê vi ký 8:2). A-rôn là nhân vật chính yếu liên quan đến các của lễ và sự phục vụ. Các con trai của ông chỉ là những người giúp đỡ, nhận lệnh của ông để chăm lo đến những công việc bên bàn thờ. Đức Chúa Trời không có ý định để các con trai của A-rôn làm các thày tế lễ cách độc lập.Ngài chỉ muốn họ ở dưới uy quyền của A-rôn. Lê vi ký chương 8 đề cập đến A-rôn và các con trai ông mười hai lần. Sau đó chương 9 cho thấy A-rôn dâng sinh tế trong khi các con trai ông ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu A-rôn không chuyển động thì các con trai ông không được phép chuyển động. Mọi sự cần phải ở dưới danh của A-rôn. Không có điều gì ở dưới danh của các con trai ông. Trong chương 10 , khi các con trai ông tự ý đảm nhiệm quyền làm đầu để dâng lên của tế lễ, và để lửa vào lư hương dâng lên thì đó là lửa lạ. Nhưng các con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu lại tưởng rằng họ cũng có quyền dâng lên của tế lễ. Nếu không có lệnh của A-rôn thì đó là lửa lạ. Ý nghĩa của ” lửa lạ ” là hầu việc Đức Chúa Trời trong khi không chịu thuận phục và xem thường uy quyền đại diện. Họ quan sát thấy cha mình dâng lên của tế lễ là một vấn đề đơn giản, không có gì phi thường cả, vì vậy họ tưởng mình cũng có thể làm y như vậy. Thế nên họ tự ý ra tay đảm nhiệm việc ấy. Điều duy nhất họ xem xét là liệu công việc có hoàn thành không mà họ không hề xét đến vấn đề uy quyền.
Hậu quả là họ bị thiêu cháy. Ở đây, chúng ta thấy hầu việc Đức Chúa Trời và dâng lửa lạ là hai vấn đề tưởng tương tự nhưng lại rất khác nhau. Sự phục vụ Chúa xuất phát từ Đức Chúa Trời, đó là con người hầu việc Đức Chúa Trời nhờ thuận phục uy quyền của Ngài. Kết quả là được chấp nhận. Nhưng lửa lạ là xuất phát từ con người mà không cần thuận phục uy quyền đại diện của Ngài và kết quả là chết chóc. Ngày nay người ta thường chịu thêm sự chết chóc khi họ càng phục vụ và công tác. Trong hoàn cảnh đó , họ phải cầu xin Chúa soi sáng cho họ . Chúng ta đang hầu việc Chúa dưới uy quyền hay theo nguyên tắc “lửa lạ” ?

Khi Na-đáp và A-bi-hu thi hành công tác tách rời khỏi A-rôn, họ đang thi hành công tác tách rời khỏi Đức Chúa Trời vì công việc của Chúa là một sự phối hợp trong uy quyền, Ngài chỉ định họ phục vụ dưới uy quyền của A-rôn. Trong công việc Chúa, một số người được thiết lập làm đại diện uy quyền và một số người khác được lập nên để thuận phục uy quyền. Khi một người lẽ ra không được hướng dẫn mà lại bắt đầu hướng dẫn, thì có sự nổi loạn và chết chóc. Vì vậy , người nào hầu việc Chúa mà không chạm đến uy quyền là dâng lên lửa lạ. Nếu ai đó nói ” người khác hướng dẫn được thì tôi cũng làm được ” thì đó là sự nổi loạn. Chúa không những lưu ý đến việc có lửa hay không mà Ngài còn quan tâm đến bản chất của lửa. Sự nổi loạn có thể thay đổi bản chất của lửa và tế lễ. Tất cả những gì không được A-rôn chỉ dẫn tức không được Đức Chúa Trời chỉ dẫn, đều là lửa lạ và nổi loạn. Ngài quan tâm đến việc duy trì uy quyền trong đền thờ chứ không phải chỉ duy trì của lễ sinh tế. Do đó ,con người phải thuận phục người đại diện uy quyền và người đó bước theo Đức Chúa Trời. Ai thuận phục Chúa đều bước theo người đại diện uy quyền.

Trong công tác thuộc linh không phải một cá nhân phục vụ mà một Thân Thể tập thể phối hợp để phục vụ. Đơn vị phục vụ là sự phối hợp chứ không phải cá nhân.Khi Na-đáp và A-bi-hu có nan đề với A-rôn, họ có nan đề với Đức Chúa Trời, họ không thể công tác tách rời khỏi A-rôn. Ai xâm phạm đến uy quyền sẽ bị lửa của Đức Chúa Trời thiêu nuốt. Thậm chí chính A-rôn cũng không biết vấn đề quá nghiêm trọng như vậy, nhưng Môi-se thì biết sự nghiêm trọng của việc nổi loạn chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều người nghĩ rằng họ đang hầu việc Chúa nhưng họ công tác một cách độc lập mà không chịu ở dưới uy quyền nào cả .

Nhiều người phạm tội mà không nhận thức được họ đang nổi loạn chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời. Kinh thánh Ma-thi-ơ 7:21-23 chép ” Ngày đó ,sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng :lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao ? Nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ,ta sẽ phán rõ ràng rằng : Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” .Tại sao công tác họ đã làm không được Chúa công nhận ? Vì lửa lạ hoặc công tác đó xuất phát từ giáo hội và con người chứ không xuất phát từ Đức Chúa Trời.

print
(Visited 60 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You might be interested in