NGƯỜI BÊNH ĐAU BAO TỬ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH (bài số 30)

NGƯỜI BÊNH ĐAU BAO TỬ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH (bài số 30)

Tối hôm thứ bãy vừa qua (1/20/13) lần đầu tiên tôi có dịp đi đến nơi họp bạn cũa những người tín đồ tin Chúa hơn 55 tuổi (Hội người già) và có dịp gặp vài người đau bệnh tại đó. Tôi có lợi dụng cơ hội để làm chứng về quyền năng chữa lành của Chúa Jesus trong thời kỳ hiện đại nầy: Tôi nói “Chúa Jesus vẫn còn làm phép lạ” và Ngài có cho tôi ân tứ chữa lành đuỗi tà linh trong Danh Chúa Jesus cho những người bạn tại đó. Cám ơn Chúa có một bà khoãng 60 tuỗi đang bị đau bụng đến nhờ tôi cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho bà. Tôi bảo bà đưa tay phãi tôi nắm lấy và tay trái của bà đặt trên bụng bà. Tôi cầu xin sự chữa lành từ nơi Cha như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH BÊNH ĐAU BAO TỮ CHO BÀ NẦY, TÀ LINH NÀO LÀM CHO BÀ ĐAU BAO TỮ HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Xong tôi hỏi bà có nghe gì trong bụng bà không? Bà trã lời bà có nghe nóng trong bụng. Tôi rất vui mừng hỏi bà bây giờ còn đau hết? Bà trả lời:” Tôi nghe hết đau trong bụng rồi!” Hallelujah! Cám on Chúa, Ngài đã chữa lành bệnh đau bao tử cho bà cụ nầy.

Trong lúc đó có một bà cụ khác đứng gần nhìn xem mọi sự việc và đợi khi xong bà nói với tôi rằng:” Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Kathy nè, người mà cô đã cầu nguyện cho đôi chân tôi lúc trước ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh cho đôi chân tôi lúc đó mới bị bác sỉ mổ để tháp vào đầu gối mới bằng sắt đó” Tôi thật sự không nhận ra bà nỗi vì hôm nay bà trông trẻ ra khoãng 10 tuổi vì đôi chân bà đi đứng như người bình thường và bà ốm hơn lúc trước. Tôi vui mừng quá hỏi tiếp bà:” Chân bị mỗ của bà hết đau luôn từ hôm đó? Bà nói:” Phải, từ ngày hôm cô cầu nguyện cho tôi chân bị mổ hết đau, hết sưng, tôi đi đứng như người bình thường trỡ lại.” Rồi bà bạn của bà đứng gần đó làm chứng thêm:” Bà Kathy bây giờ rất hoạt bát, đi đây đó đũ chỗ không chịu ngồi im như lúc trước nữa!” Tôi hỏi bà rằng:” Bà có thử nhảy lên xem được không?” Bà trả lời:” Tôi chưa dám nhãy đâu.” Tôi nói với bà :” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHO BÀ KATHY NHÃY ĐƯỢC AMEN!” Xong tôi nói bà lấy đức tin nhảy lên thử xem. Bà nhãy hai chân lên một lượt hỏng khõi mặt đất được khoãng 5 phân mà nét mặt hớn hỡ không có một nét đau đớn gì hết. Bà và mấy người bạn rất vui mừng quá đỗi. Thật Chúa Jesus là Đấng Chữa lành! Hallelujah! Danh Ngài còn đến đời đời, không hề thay đỗi. Amen!