NGƯỜI BỊ BÊNH VALLEY FEVER ( COCCIDIOMYCOSIS) ĐƯỢC CHỮA LÀNH TRONG DANH CHÚA JESUS. (Bài số 29)

NGƯỜI BỊ BÊNH VALLEY FEVER ( COCCIDIOMYCOSIS) ĐƯỢC CHỮA LÀNH TRONG DANH CHÚA JESUS. (Bài số 29)

Chiều hôm qua (1/16/2013) tôi có dip gặp một bà người Italian sống tại Mỹ đã lâu và ông chồng bà đang giúp tôi trong việc sửa xe cho tôi. Trong lúc nói chuyện qua lại tôi biết gia đình ông là một con cái Chúa nên tôi nói cho ông biết là tôi đang được Chúa cho ân tứ chữa lành và đuỗi tà linh trong danh Chúa Jesus. Ông có nhờ tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà vợ ông đang bị bệnh bác sỉ không trị được. Cám ơn Chúa Ngài có cho tôi có được thêm một cơ hội giúp cầu nguyện cho vợ ông đang bị bệnh “valley fever” bệnh nầy phá hai buồng phổi của người bệnh mà có người thuốc không trị được. Bà đang ngồi trong xe để chờ ông chồng sữa xe cho tôi. Tôi đến gần bà và hõi bà có tin Chúa không? Bà trả lời cho tôi biết là bà đã tin Chúa từ lâu. Tôi hõi bà có đang buồn giận ai không? Bà nói bà không buồn giận ai hết vì bà đã tha thứ hết cho những người đã làm tỗn thương bà rồi. Thấy vậy, tôi nói với bà đi ra khỏi xe dùm để tôi cầu xin Chúa chữa lành cho bà ngay hôm nay. Bà đứng hai chân xuống đất và bà nói với tôi là bà đi đứng rất khó khăn vì bà bi bệnh có một khối u phía sau xương sống làm cho bà rất đau đớn mỗi khi nhúc nhích sương sống của bà. Tôi hỏi bà có tin rằng vì lằn roi của Chúa Jesus mà bà được lành bệnh không? Bà trả lời bà tin chớ! Tôi bảo bà đưa tay mặt cho tôi nắm còn tay trái bà đặt vào chổ khối u phía sau lưng. Bà làm y theo lời tôi chỉ dẫn. Tôi công bố với bà rằng:” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH CHO BÀ NẦY NGAY TRONG GIỜ NẦY. TÀ LINH NÀO LÀM RA KHỐI U PHÃI ĐI NGAY XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST AMEN!”

Xong tôi bảo bà xét lại xem thế nào? Bà nói kỳ lạ quá, bà nhúc nhích qua lại cột sống không còn đau đớn nữa. Tôi bảo bà cúi xuống phía trước và phía sau thữ xem và bà rất ngạc nhiên vì bà nói từ trước đến giờ bà không cúi xuống đất được. Tôi và bà rất vui mừng hát Hallelujah cám ơn Chúa thương xót trị bệnh cho bà.

Bây giờ đến phiên bệnh “Valley Fever” mà bà không thở ra vào như người bình thường được vì vi trùng đã phá buồng phổi của bà từ mấy năm nay. Tôi bảo bà đưa tay phải cho tôi nắm và tay trái đặt lên ngực bà và tôi cầu xin như sau:” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHO BÀ NẦY MÔT BUỒNG PHỔI MỚI VÌ BUỒNG PHỔI CỦA BÀ ĐANG BỊ BÊNH. TÀ LINH NÀO LÀM CHO PHỖI BÀ BỆNH HẢY ĐI XUỐNG VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Xong tôi nói bà xét lại xem thế nào? Bà hít manh vào và thỡ ra rất dài. Bà nói tôi hết bệnh rồi! Bà nói tôi chưa bao giờ thỡ được một hơi dài như thế được từ lâu nay. Hôm nay tôi hết bệnh rồi. Và bà vui mừng quá đỗi đến khoe với chồng bà liền sau khi đó. Hai ông bà rất vui mừng cám ơn tôi và cám ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho bà hôm nay được khỏi hai căn bệnh hiễm nghèo trong thân thễ bà.

Hallelujah! Tôi cãm tạ ơn Chúa Ngài có nghe lời cầu xin của tôi và Ngài đã chữa lành cho một bà người Ý (Italian) nầy. Tôi rất vui mừng vì được chúa sữ dụng mình như một công cụ cho công việc Chúa trên dất nầy đễ mọi người biết đến danh Chúa Jesus Ngài là Đấng đang Sống và là Đấng Chữa Lành! Amen!