Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)

image_pdfimage_print

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH:

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)

(sưu tầm)

Trong Ê-phê-sô chương 5 Kinh thánh nói rằng người vợ phải phục dưới uy quyền của chồng mình trong mọi sự ( câu 24) cũng như Hội thánh phục dưới Đấng Christ.

Kinh thánh chương này chỉ dạy 3 câu cho người vợ là câu 22 ,24 và 33 nhưng chỉ hai ý ” Kính trọng và Thuận phục “. Câu 22 ” Hỡi kẻ làm vợ , phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” . Nhưng có đến 8 câu còn lại dạy về bổn phận của chồng như thế nào. Há Đức Chúa Trời không quan tâm đặc biệt đến người đại diện của Ngài trong gia đình sao ?. Cụm từ “hãy yêu vợ mình ” được lặp lại bốn lần( câu 25,28 và 33), có lẽ yêu thương là điều đòi hỏi chính yếu để được vợ thuận phục. Kinh thánh chỉ đòi hỏi người vợ hai điều : một là kính chồng , hai là thuận phục chồng ( câu 22, 24 và 33).

Chúa đòi hỏi người thuận phục uy quyền rất ít nhưng Ngài đòi hỏi người đại diện uy quyền của Ngài rất nhiều. Người chồng phải lìa cha mẹ để dính díu với vợ, phải yêu thương vợ, phải chăm sóc vợ , phải nuôi nấng săn sóc vợ, phải dùng lời Chúa hướng dẫn vợ , phải phó mình vì vợ. Đàn ông chúng ta có làm đúng y như Kinh thánh dạy không mà bắt buộc vợ mình thuận phục và kính trọng?. Xin thú nhận , trong tất cả những người chồng có tội thiếu bổn phận làm chồng trong thế gian này thì có tôi trong đó.Vậy nên tôi đủ tư cách đại diện mọi người đàn ông Cơ Đốc cúi đầu trước Chúa tạ tội với Ngài và thay mặt những người chồng xin lỗi hết thảy phụ nữ Cơ Đốc ,hãy tha thứ cho tất cả chúng tôi mà đừng phiền trách Chúa của chúng ta. Người chồng gương mẫu nhất đó là Đấng Christ còn Hội thánh là vợ mới của Ngài. Ngài đã lìa Cha, yêu thương, phó mình,săn sóc nuôi nấng,dạy dỗ Hội thánh. Vậy mà…hội thánh có kính sợ Chúa và thuận phục không ?. Điều đáng buồn là ngày nay có quá nhiều đức ông chồng lấy cớ “công việc Chúa ” mà bỏ mặc người vợ bươn chải mưu sinh vất vả kiếm tiền ,hoặc lo toan mọi việc trong nhà và kiêm luôn dạy dỗ con cái. Hỡi những người đàn ông, chúng ta có nuôi nấng săn sóc vợ không? Có yêu vợ như chính mình không? Có phó mình cho vợ – dành thức ăn ngon và mọi điều tốt nhất cho vợ không ? Khi nhận được lời khen từ hội thánh và người ta, có còn nhớ rằng thành công của mình có công sức của vợ mình không hay nhận hết về mình mà quên sự hy sinh thầm lặng của nàng?. Tôi và chúng ta không những phải ăn năn tội trước Chúa và nhận lỗi trước những người vợ mà còn phải thay đổi làm theo lời Chúa để xứng đáng làm một người uy quyền đại diện của Chúa trong gia đình của chính mình. Ê-phê-sô chương 4:1 chép :” Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em “. Làm chồng là một uy quyền đại diện của Chúa trong gia đình không phải là một việc dễ dàng. Trước khi cưới vợ, đàn ông dễ dàng ” Yêu người lân cận như mình”( Mác 12:31) để theo đuổi nàng, nhưng sau khi cưới về , đàn ông nhất định phải vâng lời Chúa Jesus dạy mà làm theo suốt đời đó là ” Song ta nói cùng các ngươi rằng : Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi “.( Ma-thi-ơ 5:44).

Tôi tin rằng nếu đàn ông chúng ta yêu thương vợ theo lời Chúa bằng cả trái tim chân thành, hy sinh nhường nhịn, chăm sóc và quan tâm vợ hơn chính mình thì chắc không có một người vợ nào nổi loạn. Dù chúng ta bất toàn và lầm lỗi, nếu chúng ta nhận biết rằng mình là người đại diện uy quyền của Chúa trong gia đình, sẽ khiến chúng ta luôn cẩn trọng trong mọi sự từ lời nói đến hành vi để Chúa được vinh hiển trong gia đình mình.

Tóm lại , “Hỡi kẻ làm vợ ,phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa , vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh…. hỡi kẻ làm chồng hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng ” ( Ê-phê-sô 5:22;25;33).

Chúc anh chị em hạnh phúc trong trong tình yêu Chúa Jesus Christ!

print
(Visited 9 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You might be interested in