Giáo Lý Căn Bản 41 – MA QUỶ

Print Friendly, PDF & Email

Bài 41

MA QUỶ

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Niềm tin nơi sự hiện hữu của các tà linh được phổ biến giữa vòng các dân tộc từ thời kỳ sơ khai của nhân loại. Giữa những dân tộc bán khai, những tà linh được người ta tin là do các linh hồn người chết trở về khuấy rối người sống.

Những người xưng rằng đã thấy ma quỷ thì cho rằng chúng hiện hình về như hình người, hình thú vật, hay ma lai các loại, nhưng thường thường tà linh là các linh không thấy được. Chúa Jêsus nhìn nhận sự thực hữu của ma quỷ, và sách tin lành Mác kể lại nhiều câu chuyện Chúa Jêsus đuổi quỷ. Ngày nay có ma quỷ không? Đây là câu hỏi nhiều người muốn biết, và tôi tin là có.

I. NGUỒN GỐC MA QUỶ.

Kinh thánh không nói rõ về vấn đề này, nhưng câu trả lời ngày nay được thừa nhận chung là lý thuyết sau đây:

1. Khi Sa-tan phạm tội chống nghịch Đức Chúa trời trong Ê-sai 14:12-20, Ê-xê-chi-ên 28:11-19, một số người nói rằng nó không phạm tội một mình, nhưng nó là lãnh tụ một nhóm thiên sứ. Khi Sa-tan sa ngã, nó và các thiên sứ của nó bị đuổi ra ngoài và những thiên sứ này trở thành quỷ sứ. Trong Ma-thi-ơ 12:26 Sa-tan được trình bày như là vua của các quỷ nhỏ hơn.

2. Một số thấy trong Sáng 6:1 -6 có các thiên sứ xuống trần gian và lấy những người đàn bà mà họ ưa thích. Con cái của những cuộc tình này là những người khổng lồ và sau khi chết họ trở thành quỷ sứ. Những người khác giải thích khúc Kinh thánh này là cuộc hôn nhân của dòng dõi kính sợ Chúa của Sết và dòng dõi bất kính Ca-in. Nếu điều này là đúng thì điều gì đã khiến con cái họ trở thành người khổng lồ, những siêu nhân Sáng 6:4. Từ ngữ “các con trai của Đức Chúa Trời” ở đây và trong Gióp 1:6 “các con trai của Đức Chúa Trời” đến trình ở trước mặt Đức Chúa trời lá một. Các con trai của Sết chắc chắn không thể đến hầu Đức Chúa trời ở thiên đàng, điều này ngụ ý “con trai Đức Chúa trời” là các thiên sứ.

3. Lời giải thích thứ 3: các quỷ sứ vốn là các linh của một dòng giống thời tiên A-đam đã bị hư mất giữa hai câu đầu Sáng 1, và được mô ta trong Giê-rê-mi 4:23-26:”…chẳng còn một người…” , ngụ ý trước đó đã có người ở.

II. SỰ HIỆN HỮU CỦA MA QUỶ NGÀY NAY.

Kinh thánh cho thấy rõ trong thời Chúa Jêsus tại thế, có rất nhiều ma quỷ. Ngày nay, con người tự hào về thời đại văn minh tiên tiến, khước từ lời chứng của Kinh thánh, xem đó là sự mê tín còn sót lại của thời kỳ trung cổ hay chỉ là một trò đùa.

Các tác giả Tân ước tin chắc nơi sự hiện hữu của ma quỷ, và Giăng trong Khải 9:20 nói về một thời kỳ trong tương lai (thời đại nạn) con người sẽ tiếp tục thờ lạy ma quỷ. Ngày nay, nhiều dân tộc kém văn minh đang là những kẻ thờ ma lạy quỷ rất nhiệt tình. Hiện nay, ở nhiều nơi vẫn có người bị quỷ ám và ma quỷ đã sử dụng miệng lưỡi của những nạn nhân này.

III. BẢN CHẤT CỦA MA QUỶ.

Ma quỷ là các hữu thể thần linh. Trong Ma-thi-ơ 8:16, Chúa Jêsus đã đuổi các tà linh. Trong Mác 1:23 ma quỷ được gọi là tà ma. Ma quỷ và các tà linh cũng là một. Phao-lô nói rằng chúng ta chiến đấu chẳng phải cùng “thịt và huyết “Ê-phê-sô 6:12, nhưng cùng quyền lực phi vật chất, vô hình chốn không trung.

Ma quỷ dầu là linh, nhưng có thân vị và những hữu thế thông minh. Mác 5:10 Lu-ca 4:34, Sáng 3:1, II Cô-rinh-tô 11:14. Bởi vì sự hiểu biết siêu nhiên của chúng nó con người đã cố gắng tìm biết trước những biến cố tương lai qua chúng nó, người ta thường suy đoán số mệnh qua các tà linh.

Chúng nó còn được xem như là những tà linh vô đạo đức, không thánh sạch Ma-thi-ơ 10:1, Mác 1:27, Rom 6:13, Lu-ca 8:28.

Chúng có sức mạnh siêu nhiên đòi hỏi một số người mạnh sức mới giữ người bị quỷ ám được. Chúng gây ra sự điếc, mù, dơ dáy, tự tử…

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MA QUỶ.

1. Chúng chống lại Đức Chúa trời và tìm cách đánh bại ý của Ngài. Sa-tan là kẻ kiện cáo anh em. Sa-tan bị giới hạn ở một nơi, nhưng các tôi tớ của nó là ma quỷ là các lực lượng tích cực thâu thập các tin tức cho nó. Khải 12:10, 2:13.

2. Chúng áp bức con người và tìm cách ngăn trở công việc của họ. Gióp 1:12. Lu-ca 13:16 người đàn bà đã bị Sa-tan áp bức 18 năm. (Đó là Sa-tan hay tôi tớ quỷ sứ của nó). Sa-tan không phải là vô sở bất tại, vô sở bất năng hay vô sở bất tri, cho nên phần lớn các nơi trong lãnh thố hoạt động của nó phải có các sứ giả nó là ma quỷ. Ma quỷ làm cho người đau buồn bằng cách làm đau thân xác và làm loạn trí của con người. Mác 1:25-27, 5:1-20.

3. Tuy nhiên, ma quỷ làm thành mục đích của Đức Chúa trời. Đức Chúa trời dùng một linh nói dối để hành phạt vua gian ác là A-háp 1 Vua 22:23, Khải 16:13-16 ma quỷ sẽ dụ dỗ đám quân chống nghịch Đức Chúa trời đến A-ma-ghê-đôn.

V. TỔ CHỨC CỦA MA QUỶ.

Sa-tan có mặt ở khắp nơi, dường như nó có mặt ở khắp nơi cùng một lúc, nhưng thật ra nó bị giới hạn ở một lãnh thổ địa lý nào đó vào một thời điểm nhất định. Ngai của Sa-tan ở Pergamos Khải 2:13, nhưng từ đó dường như nó đi chuyến nhiều lần và có lẽ ngày nay ở Hollywood hoặc Moscow. Sa-tan điều hành một đám đông quỷ sứ được tổ chức kỷ lưỡng. Đa-ni-ên 7:19-20, Khải 12:4-7. Vương quốc của Sa-tan không phải là một nhóm rời rạc, Ma-thi-ơ 12:26, nhưng được mô tả như là một vương quốc gian ác tổ chức cách quy củ, có hệ thống. Sa-tan cai trị loài người Sa ngã bằng sự kiêu ngạo, tham vọng, ích kỷ, quyền lực, tham muốn và thú vui. Giăng 14:30, 18:36, Ê-phê-sô 2:2, 6:12, I Giăng 2:5-17. Sa-tan cũng cai trị các linh sa ngã như là một vương quốc gian ác được tổ chức kỹ. Một số các thiên sứ sa ngã cho đến ngày nay vẫn còn bị xiềng trong nơi tối tăm.

VI. NGÀY TẬN CỦA MA QUỶ.

Ngày tàn của các quỷ cũng như của Sa-tan đã được Đấng Christ đóng ấn ở thập giá. Vực sâu không đáy là nơi hình phạt trung gian cho ma quỷ Khải 9:11. Ma quỷ biết ngày tàn của nó không còn bao lâu, Ma-thi-ơ 8:29 “Hỡi Jêsus, con Đức Chúa trời chúng tôi với Ngài có can dự gì chăng? Ngài đến làm khó chúng tôi trước thời hạn sao?”

Sự hư mất đời đời của ma quỷ cũng như của Sa-tan là trong hồ lửa đời đời. “…lửa đời đời dành cho ma quỷ và các sứ của nó” (Ma-thi-ơ 5:41).

VII. CÁC HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG CỦA MA QUỶ.

1. Bói toán: Khả năng tiên đoán đúng về tương lai, Lê-vi ký 20:27 người hành nghề bói khoa bị xử tử.

2. Đồng bóng: là khả năng tiếp xúc, liên lạc với người chết, như Sau-lơ tiếp xúc Sa-mu-ên. I Sa-mu-ên 28:8. Đức Chúa trời ghét tội nầy 2 Sử ký 33:6, Lê-vi ký 10:6.

3. Sự tiên đoán: Điều này được ra thí dụ trong Ê-xê-chi-ên 21:21 bao gồm bói toán, các hình tượng, xem bộ lòng các chim thú.

4. Thuật số: Đây là một khoa học lớn của Ai-cập, Sáng 41:8, kế thừa sự pha trộn giữa khoa học (thiên văn học, chiêm tinh học) với các tà linh quen thuộc. Ngày nay, điều nầy được thực hành bằng thôi miên học, chữa trị bệnh thần kinh và đoán số tử vi. Chúng ta không nên tìm sự chữa bệnh theo các thần bí.

5. Phép phù thủy: Việc này liên hệ đến các câu thần chú về thiên văn học, hóa học và các tà linh quen thuộc, Ê-sai 47:9 -13, nó được nhắn đến trong Công 19:18,19 và tất cả đều bị đốt.

6. Ma thuật: Là sự thông đồng có ý thức với các tà linh. Tội này được lên án trong Ga-la-ti 5:20. Đây chính là sự thờ lạy ma quỷ và bị kể là sự phản nghịch I Sa-mu-ên 15:23.

Muốn hiểu thêm đề tài nầy, tìm xem cuốn “Giữa Đấng Christ và Sa-tan ” Của Kurt Koch, là chuyên gia về đề tài nầy.

Kết luận:

Có 4 sự thử nghiệm giúp trong việc nhận biết người nào bị quỷ ám hay người nào bị ma quỷ ảnh hưởng.

1. Những người liên hệ với các tà linh luôn luôn làm việc trong bóng tối.

2. Các linh không chịu nhỉnh nhận Sa-tan là hữu thể xấu xa.

3. Chúng ghét danh Chúa Jêsus Christ và câu “huyết của Đấng Christ”.

4. Chúng từ chối không nhận Chúa Jêsus Christ đến trong xác thịt I Giăng 4:3.

Một số đề nghị giúp việc đuổi quỷ.

1. Chống lại Sa-tan nhơn danh Chúa Jêsus Christ, tốt nhất là sử dụng trọn cả danh hiệu của Chúa Jêsus Christ.

2. Lấy đức tin cầu nguyện và mời càng nhiều người cùng tham gia cầu nguyện với bạn, không nên hành động một mình bao giờ trừ trường hợp quá khẩn cấp.

3. Nếu quỷ cứng đầu hãy kiêng ăn cầu nguyện Mác 9:29.

4. Nói và hát nhiều về huyết Chúa Jêsus Christ Khải 12:11 “thắng nhờ huyết của chiên con.”

5. Trích dẫn và đọc Kinh thánh những đoạn chứng tỏ Đấng Christ đã chiến thắng cả các quyền lực của ma quỷ.

(Visited 13 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT