Giáo Lý Căn Bản 84 – TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

Print Friendly, PDF & Email

Bài 84

TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

 

LỜI GIỚI THIÊU:

Hê-bơ-rơ 9:27 ” Theo như đã định cho loài người ai nấy phải chết một lần rồi chịu phán xét. II Cô-rinh-tô 5:10 ” Ví chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST”.

Vì có hơn một lần sống lại thì cũng có hơn một lần phán xét. Vì cớ A-đam đã phạm tội, mọi người đều phải chết. Vì cớ Đấng Christ đã sống lại, mọi người đều phải sống lại để chịu phán xét.

Đức Chúa Trời đã chỉ định Con Ngài là Chúa Jêsus Christ làm Đấng xét đoán cả thế gian.

Kinh thánh nói đến ít nhất có 7 sự phán xét khác nhau:

1. Chúa Cứu thế trên thập tự giá bị xét đoán vì tội chúng ta.

2. Sự tự xét đoán của người tín đồ.

I Cô-rinh-tô 11:31″ Vì nếu chúng ta tự xét mình thì khỏi bị xét đoán.

Người tín đồ tự xét hằng ngày và xét lòng mỗi lần dự tiệc thánh.

3. Sự phán xét các tín đồ ở Tòa án Đấng Christ.

4. Sự phán xét các dân tộc. Ma-thi-ơ 25:32 ( chia chiên với dê).

5. Sự phán xét dân Y-sơ-ra-ên. Ê-xê-chi-ên 20:30 – 44 sau cơn đại nạn.

6. Sự phán xét các thiên sứ. Giu-đe 6.

Họ bị giữ nơi chốn tối tăm chờ phán xét.

7. Sự phán xét kẻ ác đã chết. Khải 20:12: Trước Tòa án Trắng Lớn.

I. SƯ MÔ TẢ TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

Trong II Cô-rinh-tô 5:10 Tòa Phán xét được gọi là ” Tòa án Đấng Christ”

Thông thường người ta tin sự phán xét nầy xảy ra trên không trung. Sự kiện nầy có lẽ được trích dẫn từ I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 13 -17 nói về sự tái lâm, sự sống lại đầu tiên và rằng: ” Ở nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta

sẽ ở cùng Chúa luôn luôn”.

II. THỜI GIAN CỦA TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

1. Vào sự sống lại thứ nhất.

Lu-ca 14:14 ” đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được thưởng”.

2. Vào sự tái lâm của Đấng Christ:

Ma-thi-ơ 16:27 ” Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm”.

III. AI SẼ BỊ PHÁN XÉT TẠI TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST?

Chỉ những người tín đồ mới bị phán xét tại Tòa nầy ( Tiếng Anh gọi là Boma). Trong II Cô-rinh-tô,đại danh từ ” chúng ta” được dùng 26 lần và mỗi trường hợp đều chỉ riêng về các tín đồ.

IV. ĐIỀU GÌ SẼ BỊ PHÁN XÉT TẠI TÒA ÁN

ĐẤNG CHRIST?

Sự phán xét ở đây không phải là xét xem về số phận của một người tín đồ được cứu hay không được cứu. Kinh thánh rất rõ ràng, Giăng 3:16 -18, người tin Chúa không đến sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Số phận được cứu hay không đã được xác định khi còn sống.

Nhưng ở đây người tín đồ bị phán xét về các việc làm của mình. Sự tái lâm của Chúa xét xem các đầy tớ Chúa sử dụng kết quả thế nào về những ta lâng mà Ngài đã giao thác cho họ. Những tội lỗi đã phạm trước khi tin Chúa không còn bị xét xử nữa. Hê-bơ-rơ 10:17 ” Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa”. Chương kể đó của sách Hê-bơ-rơ 11, cho thấy các thánh đồ đều toàn vẹn vì mọi tội lỗi và bất toàn của họ đều được chôn giấu dưới dòng huyết của Đấng Christ.

Những tội lỗi người tín đồ đã phạm và đã xưng tội rồi sau khi tin Chúa sẽ không bị xét xử tại Tòa Án Đấng Christ.

I Giăng 1:9 ” Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”

1. Các công việc của chúng ta sẽ bị phán xét:

I Cô-rinh-tô 3:13 ” công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra… Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chì ra”.

Truyền đạo 12:24 ” Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc”.

2. Các lời nói của chúng ta sẽ bị phán xét:

Ma-thi-ơ 12:36,37… Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói”.

3. Các tư tưởng của chúng ta sẽ bị phán xét:

Ma-thi-ơ 15:19,20 ” Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng… ấy đó là

những điều làm dơ dáy người”.

Ma-thi-ơ 5:28 ” Nhìn… động tình tham muốn”.

4. Những sự bí mật của chúng ta sẽ bị phán xét:

Rô-ma 2:16 ” Trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi”.

5. Những động cơ của chúng ta sẽ bị phán xét:

a) Đúng: do tình yêu của Chúa cảm động. II Cô-rinh-tô 5:14.

b) Sai: do sự tự tôn vinh. I Cô-rinh-tô 3:21 ” Chớ ai khoe mình về loài người”.

V. ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ XÉT XỬ THẾ NÀO TẠI TÒA

ÁN ĐẤNG CHRIST.

Do lửa thử chỉ ra. I Cô-rinh-tô 3:13 ” Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra”.

Việc nầy sẽ được phơi bày công khai. Không si có thể nói là Chúa thiên vị.

Ga-la-ti 6:7,8 ” Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy”.

VI. KẾT QUẢ Ở TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST LÀ GÌ?

Công việc nào còn lại sẽ được thưởng. Công việc nào bị thiêu hủy thì cá nhân người đó sẽ mất thưởng.

I Cô-rinh-tô 3:15 ” Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.

Kinh thánh không nói phần thưởng bị mất là gì. Nếu phần thưởng là một mão triều thiên, thì sự mất phần thưởng hay mất một mão triều thiên sẽ đem lại xấu hổ vì chúng ta sẽ không có một mão triều thiên đem đặt dưới chân Chúa Jêsus Christ.

Những vật liệu xây dựng gồm hai loại:

1. Loại không bị thiêu hủy: vàng, bạc, cẩm thạch.

2. Loại bị thiêu hủy: gỗ, cỏ khô, rơm rạ.

Những công việc nào tiêu biểu cho vật liệu không bị thiêu hủy bởi lửa?

1. Sự công bình, một đời sống tinh sạch trước mặt Đức Chúa Trời.

2. Thành thực trước mặt mọi người và Đức Chúa trời.

3. Một đời sống đức tin: tin Đức Chúa Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, tin Kinh thánh…

4. Yêu thương, tình yêu thật như I Cô-rinh-tô 13 mô tả, yêu Chúa và yêu

người.

5. Nhịn nhục: II Phi 1:6. Một đức tính đáng trọng.

6. Nhu mì và khiêm nhường. Ma-thi-ơ 11:28,29. Giống như Chúa.

7. Hòa thuận: Ma-thi-ơ 5:9, II Tim 2:22 ” Đuổi theo hòa bình”

Những công việc nào tiêu biểu cho các vật liệu bị thiêu hủy bởi lửa?

1. Mọi hình thức tội lỗi và gian ác.

2. Lửa gạt, gian dối và hối lộ bị Chúa ghét.

3. Mọi hình thức không thành thật dễ bị cháy rụi.

4. Những lợi lộc đời nầy.

5. Chìm theo tham dục. I Tim 6:9 -11, II Tim 2:22. Giô-sép trong Sáng 39:12.

6. Những điều tốt được thực hiện bằng động cơ xấu.

7.Kiêu ngạo là tội đáng ghét nhất trước mặt Chúa.

VII. LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ CHUẨN BỊ RA TÒA

ÁN ĐẤNG CHRIST?

Bằng cách thông công thường xuyên với Đấng Christ.

Bằng việc luôn tự xét mình.

Bằng việc luôn xưng tội mình.

( Đừng xưng tội lần thứ hai vì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha tội lần thứ nhất khi ta thành thực xưng ra).

Bằng cầu nguyện và đọc Kinh thánh nhiều.

Bằng sự thường xuyên chú tâm vào ý muốn Đức Thánh Linh.

Bằng lương tâm không thể trách được trước mặt Đức chúa Trời và loài người. Công vụ 24:16.

KẾT LUẬN:

Đối với người Cơ đốc, Tòa Án Đấng Christ không phải là nơi khủng khiếp, nhưng là ngày sung sướng nhất, ngày ban thưởng.

I Cô-rinh-tô 4:5 ” Ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh”. Nhiều việc của chúng ta có thể bị thiêu hủy, nhưng chắc Đức Chúa Trời sẽ tìm ra một việc nào đó để khen thưởng chúng ta.

(Visited 35 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT