HÁT CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA – Trang Huỳnh (With Music Sheet Below)

Print Friendly, PDF & Email

“Hãy nhớ những người lãnh đạo đã dạy lời của Thượng Đế cho mình. Hãy nhớ cách họ sống và chết ra sao mà học đòi đức tin họ” Hê-bơ-rơ 13:7

“Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.” Hebrews 13:7

===============================================

Link Download/Tai ve sheet nhac:

https://www.facebook.com/photo.php?fb…

(Visited 102 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT