BÀI SỐ 65: LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

Print Friendly, PDF & Email

BÀI SỐ 65: LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

Bài học hôm nay giúp cho người đã tin nhận Chúa Jesus rồi biết cách làm chứng về Tin Lành của nước Đức Chúa Trời là thể nào và cũng vùa giúp cho đọc giả nào chưa biết gì đến Chúa Jesus học hỏi để biết đạo Tin Lành thật của nước Đức Chúa Trời là thể nào hầu làm theo và tự tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình để được cứu rổi linh hồn.
I-PHẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI RA LÀM CÔNG VIỆC CỨU NGƯỜI:

1-DỌN SẠCH LÒNG MÌNH, KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN ĐỂ CÓ UY QUYỀN TRÊN TÀ LINH HẦU MỞ ĐƯỢC TẤT CÃ MỌI SỰ TRÓI BUỘT CỦA MA QUỶ TRÊN NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA.
-Rô-ma 1:16-17:” Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”
Ai muốn ra đi làm chứng về Chúa thì trước hết phải có sự tái sanh và nhận được uy quyền thuộc linh Chúa cho trên tà linh và bệnh tật. Trước hết phải chuẩn bị bằng cách tìm kiếm và ăn năn hết tất cã tội lổi của mình hết với Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, dọn sạch lòng và dâng đời sống mình như công cụ để dắt đưa nhiều linh hồn đang hư mất được trở về bên Cha. Có quyển sách “Tự dọn rác tâm linh” trong bài số 29 hay gọi là “Dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha” sẽ giúp bạn trong vấn đề nầy. Khi bạn tự đuổi tà linh cho bạn được thì bạn sẽ giúp người khác được vì bạn nhận được uy quyền Chúa ban cho bạn trên tà linh và bệnh tật.

2-CHÚA THÁNH LINH SẼ VÙA GIÚP CHÚNG TA DẪN DẮT NGƯỜI NÀO THUỘC VỀ NGÀI ĐẾN VỚI VỚI CHÚNG TA.
GIĂNG 10:27:”Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.”
Chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đưa dắt linh hồn tội nhân nào muốn tìm đến với Ngài thì Ngài sẽ dắt họ đến với chúng ta. Khi gặp người đó, chúng ta chỉ cần mở miệng và làm chứng về Chúa cho họ thì họ chấp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa cho cuộc đời cách dể dàng ngay sau đó. Không cần phải đi tìm kiếm bá vơ, cắt nghỉa đạo hàng giờ mà không có kết quả. Các bạn sẽ thấy một sự thay đổi kỳ diệu xãy ra vì chúng ta là công cụ của Chúa Cha trong công việc cứu người cách mới mẻ nầy. Chúng ta không có thể giúp tất cã mọi người được nhưng sẽ giúp được những con chiên của Ngài đang đi lầm lạc được trở về.

3-CẦU NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH LINH MỞ TRÓI CHO NGƯỜI ĐÓ TRƯỚC KHI BẠN ĐI GẶP NGƯỜI.
Mathi-ơ 16:18:”Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”
Hãy cầu nguyện như sau:
TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, CON XIN CHÚA THÁNH LINH ĐI TRƯỚC CON DẸP SẠCH VÙNG TRỜI VÀ CĂN NHÀ BẠN_____ ĐANG Ở . XIN NGÀI KHAI PHÓNG VÀ MỞ TÂM LINH ÔNG_____, BÀ____, CÔ____, CẬU____V.V. CHO HỌ ĐƯỢC TỰ DO ĐỂ DỂ DÀNG TIẾP NHẬN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI MÌNH KHI ĐƯỢC NGHE ĐẾN DANH THÁNH CỦA NGÀI.
CON XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỦ CON TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN, TỪ TRONG RA NGOÀI ĐỂ CON ĐƯỢC SỰ BẢO VỆ TRONG DANH THÁNH CỦA NGÀI. AMEN!

4- KHI ĐÚNG THỜI ĐIỂM CHÚA BẢO PHẢI ĐI LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI ĐÓ THÌ MÌNH ĐI.
-Ma-thi-ơ 28:18-20:” Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Đúng thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ sai phái chúng ta đi đến mà làm chứng cho người nào đã sẳn lòng tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình. Chúng ta hãy dạn dĩ vâng lời ngay mà đi rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời cho người đó và sẽ thấy kết quả nhanh chóng không ngờ được. Chúng ta chỉ là công cụ của Chúa cho nên Ngài biết lúc nào và thời điểm nào người đó sẽ mở lòng ra tiếp nhận Chúa cách dể dàng mà thôi.

II-RA ĐI LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA NHƯ THẾ NÀO?
1-NÓI LỜI CHỨNG CÁ NHÂN: NÓI VỀ TÔI GẶP CHÚA TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?
Khi Chúa bảo làm chứng về Ngài thì bạn nói trước hết về lời chứng cá nhân bạn đã gặp Chúa trong trường hợp nào? Đời sống bạn sau khi tin Chúa được Ngài đổi mới ra sao và trước khi tin Chúa bạn là con người thể nào? Lời chứng cá nhân nầy rất hiệu nghiệm vì mọi người cũng như bạn có tánh xác thịt xấu xa như bạn vậy mà hôm nay bạn đã được Chúa thay đổi một cách lạ lùng.
Thí dụ bạn kể ngày xưa tôi nghiện rựu, hút thuốc mấy chục năm không thể bỏ được nhưng kể từ ngày tôi tin Chúa Jesus làm chủ cuộc đời tôi, Ngài giúp tôi không còn nghiện rựu và thuốc hút nữa. v.v. Bạn có muốn được Chúa thay đổi bạn như tôi không?

2-VÀO ĐỀ: NÓI VỀ CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH LINH, TỘI LỔI, MA QUỶ, ĐỊA NGỤC, THIÊN ĐÀNG LÀ THỂ NÀO?
Hãy hỏi bạn có lần nào nghe đến tên Chúa Jesus hay chưa? Hãy nói cho họ biết về đấng tạo hóa là Đức Chúa Cha tạo dựng ra vủ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng ta và bạn. Ngài yêu bạn và muốn bạn tôn thờ chỉ một mình Ngài mà thôi. Nhưng loài người chúng ta không chịu tôn thờ Chúa Cha mà tôn thờ các thứ gì khác trên thế gian mà phạm tội với Ngài. Trước mặt Đức Chúa Cha, hể ai phạm tội nhỏ hay tội lớn đều phải bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội lổi, và còn bị án phạt khi chết bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Nhưng Chúa Cha nhân từ, Ngài sai con một của Ngài là Chúa Jesus đến thế gian chịu chết thế trên thập tự giá cho bạn hơn 2000 năm về trước hầu cho nếu bạn hay là ai tin nhận Chúa Jesus đã chết thế tội cho chính mình rồi thì sẽ được Chúa Cha tha thứ mọi tội lổi của quá khứ, và hiện tại để bạn được cứu rổi linh hồn, khi chết được Chúa Cha rước vê nơi thiên đàng sống đời đời với Ngài.
Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn nhưng 3 ngày sau Ngài sống lại và nhiều người đã chứng kiến sự sống lại của Ngài. Ngài hiện ra cho môn đồ của Ngài và cho khoảng hơn 500 người thấy Ngài trong vòng 40 ngày, trong 12 lần khác nhau. Ngài dạy dổ mọi người rồi Ngài thăng thiên về trời dưới sự chứng kiến của hàng trăm người. Khi Ngài về trời rồi thì Ngài ban cho mổi người tin nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng và làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ. Ai nhận được Chúa Thánh Linh vào lòng thì nhận được sự đổi mới trong tâm linh và cũng nhận được 9 trái của Thánh Linh như sau: “Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22). Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta và làm đền thờ của Ngài trong chúng ta để dạy dổ, cáo trách mọi tội lổi giúp chúng ta biết ăn năn khi chúng ta lở bị cám dổ và pham tội, và gìn giử chúng ta khỏi phạm tội nếu chúng ta biết lắng nghe và biết vâng lời Ngài. Chúa Thánh Linh là ấn chứng cho mổi người thuộc về con cái Ngài, Ngài cũng là vé vào cửa nước thiên đàng cho những ai thuộc về Ngài miển là chúng ta giử vững lòng tin cho đến ngày cuối cùng.
Nói về tội tương lai: Nếu bạn biết vâng lời Chúa quay đầu ngược lại 180 độ với tội lổi, không làm những tội lổi quá khứ nữa thì Chúa sẽ tha thứ hết mọi tội lổi đó và Ngài không nhìn thấy tội lổi đó nữa. Nhưng ngày nào bạn phạm tội trở lại thì hãy nhớ quỳ gối xuống chấp nhận tội lổi và ăn năn tội lổi mình trở lại, xin huyết Chúa Jesus bôi xóa tội lổi cho bạn thì bạn sẽ được trở nên trong sạch trở lại như thuở ban đầu mới chấp nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình.
-Rô-ma 3:23:”Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
-Rô-ma 5:8:” Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đăng Christ vì chúng ta chịu chết.”
-1 Giăng 1:9:”Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
-Giăng 1:12:”Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

3-CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC
-Luca 16:19-31:”Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn‑ở rất là sung-sướng. 20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21 Người ước-ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. 22 Vả, người nghèo chết, thiên-sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23 Người giàu ở nơi Âm-phủ đang bị đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên-ủi, còn ngươi phải bị khổ-hình. 26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27 Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28 vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau-đớn nầy chăng.29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên-tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn-năn. 31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên-tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.”

4-NÓI VỀ TIN CHÚA LÀ TÌNH NGUYỆN, KHÔNG BỊ ÉP BUỘT, KHÔNG CẦN PHẢI TRẢ TIỀN HAY DÂNG TIỀN 1/10 MỚI NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI ĐỜI ĐỜI.
Chúa Cha đòi hỏi trong mổi người chúng ta phải có sự tự do lựa chọn khi tin Chúa Jesus để nhận được sự sống đời đời. Ngài không bao giờ ép buột ai tôn thờ Ngài như cái robot. Vì cớ đó chúng ta cũng không nên ép buột ai phải tin theo Chúa của chúng ta. Chúng ta nên trình bày xong và cho người nghe được quyền tự do lựa chọn ngay sau đó; Không nên làm áp lực, không nên năn nỉ, không nên dụ dổ ai tin theo Chúa Jesus vì quyền lợi cá nhân. Sự tin theo tôn giáo, đạo giáo, hay theo nhà thờ không có ích lợi gì hết trong sự cứu rổi của linh hồn ai hết. Hãy tìm kiếm rỏ ràng, và chấp nhận và tin Chúa Jesus làm chủ cuộc đời mình , và tìm kiếm cho bằng được sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha hầu nhận được sự tái sanh, sự đổi mới của tâm hồn và tâm linh, nhận được sự sống đời đời cho linh hồn mình mới là điều quí giá ở trước mặt Ngài. Không nên bắt buột ai tin theo Chúa Jesusvà không ép buột ai phải dâng 1/10 cho Chúa, hay vì quyền lợi cá nhân nào, vì đó cũng là một sự tự nguyện. Nhiều người ngoại đạo đang hiểu lầm và rất sợ vì họ tưởng rằng nếu tin theo Chúa thì phải mất 1/10 của số lương của họ. (Xin đọc bài số 44 để hiểu thêm chi tiết về vấn đề này.)

III–MỜI GỌI CHẤP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG, HƯỚNG DẨN TỪNG BƯỚC TRONG SỰ CẦU NGUYỆN CHẤP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG.
1-Mời gọi tin Chúa.
Luca 12:16-21:”Ngài lại phán cùng chúng lời ví-dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản-vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho-tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu-trữ sản-vật và gia-tài vào đó; 19 rồi sẽ nói với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu-trữ của cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. “
Mời gọi bạn hãy mau chấp nhận Chúa Jesus vào lòng hôm nay đi, không đợi ngày mai kẻo quá trể. Nếu người đó chịu tin Chúa Jesus làm Chúa đời mình thì dạy họ cầu nguyện lập lại những lời cầu nguyện như sau:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐÃ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI, NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA, LÒNG CON ĐƯỢC HUYẾT CHÚA RỬA SẠCH VÀ XEM NHƯ TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON, HÔM NAY CON NHƯ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG XIN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA. XIN CHA GHI TÊN CON VÀO SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI LUÔN SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CẢ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỦA SẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI AĐAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON ĐÁNH ĐUỔI HẾT TẤT CẢ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ VÀ TÂM TRÍ CON: TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỮA, XIN ĐUÔI CHÚNG XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY. CON TIN CẬY CHA MÀ HẾT LÒNG CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, AMEN!

2-SAU KHI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA XONG NÊN ĐỂ THÌ GIỜ HƯỚNG DẨN HỌ TỰ DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ TỰ MỞ TRÓI MÌNH RA KHỎI NHỮNG SỰ TRÓI BUỘT CỦA TÀ LINH HỢP PHÁP LÚC CHƯA TIN CHÚA (xem bài số 29)
Chúng ta hãy nhớ rằng sau khi tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ đời sống mình rồi, chúng ta luôn luôn chiến đấu với bản ngã, và đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:12). Ai đã có kết ước với tà linh trước khi tin Chúa như bói toán, bói khoa, tử vi, lên đồng, học thần thông, thầy bùa, v.v. thì sự trói buột của ma quỷ rất mạnh trên người đó cần phải được người có ân tứ Thánh Linh giúp thêm trong sự ăn năn, khước từ giải cứu, đuổi quỷ. v.v.
Ma quỷ là kẻ luôn lừa dối chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta, cải lại những điều răn và luật lệ của Chúa Cha để làm Cha buồn lòng. Hãy nhớ rằng chúng ta đã ăn năn tội lổi và được làm con của Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, chúng ta phải biết kính sợ Chúa và biết địa vị của chúng ta là gì mà xin Chúa Thánh Linh vùa giúp chúng ta sống đời sống mới thánh thiện, xứng đáng làm con của Ngài.

3-PHẢI ĐỂ NHIỀU THÌ GIỜ QUỲ GỐI XUỐNG CẦU NGUYỆN, TƯƠNG GIAO MẬT THIẾT VỚI CHÚA CHA. KHÔNG NÊN BÁO CÁO CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH MÌNH BIẾT MÌNH MỚI TIN CHÚA JESUS TRONG LÚC MÌNH ĐANG CÒN LÀ EM BÉ, CHƯA TRƯỠNG THÀNH. (Học cách cầu nguyện xem bài số 17)

4-PHẢI ĐỂ NHIỀU THÌ GIỜ ĐỌC KINH THÁNH HẾT TÂN ƯỚC TRƯỚC, XONG ĐỌC HẾT CỰU ƯỚC ĐỂ BIẾT LỜI CHÚA DẠY MÀ VÂNG LỜI LÀM THEO SỰ CHỈ DẨN CỦA CHÚA. ĐỌC VÀ SUY GẨM LUẬT PHÁP CỦA CHÚA NGÀY VÀ ĐÊM. Link Kinh Thánh tiếng việt: www.bible.is/VIEVOV/John/1
Nên bắt đầu đọc Tân Ước trước và đọc từ sách Tin Lành Giăng cho đến sách cuối cùng là Khải Huyền. Có 4 sách Tin Lành trong Tân Ước: Mathi-ơ, Mác, Luca, và Giăng. Nhiều người bắt đầu đọc sách Mathi-ơ xong đến Mác, thấy giống nhau, và Luca, họ tưỡng Kinh Thánh Tân Ước chỉ có bấy nhiêu chuyện về Chúa Jesus mà thôi và ngưng không đọc tiếp phần sau của sách Tân Ước.

5-KHI HIỂU RỎ VÀ LỚN LÊN TRONG CHÚA, TRƯỠNG THÀNH RỒI THÌ BẮT ĐẦU DẠN DĨ, MỞ MIỆNG RA LÀM CHỨNG VỀ CHÚA CHO NGƯỜI NHÀ MÌNH, CHO BẠN BÈ MÌNH BIẾT VÀ TIN CHÚA HẦU CHO CÓ BÔNG TRÁI CHO NGÀI.
Nhiều người mới vừa tin nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình xong thì cảm nhận được một sự tươi mới, nhận được 9 trái thánh linh thì vui mừng quá đổi về khoe với gia đình ngay sau đó. Họ bị bắt bớ dử dội và không đứng nổi với sự bắt bớ mà bỏ Chúa ngay sau đó. Hãy chờ đợi cho đến khi trưỡng thành xong thì mới công khai công bố và làm chứng về Chúa cho mọi người trong gia đình mình thì kết quả tốt hơn. Không ai có thể đánh ngã một cây cổ thụ to lớn được nhưng họ có thể đạp ngã cây cổ thụ còn non. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để làm công việc Ngài cho có kết quả tốt đẹp lâu dài.

Bài viết nầy có thể giúp nhiều người biết cách chứng đạo cá nhân hầu dạn dỉ đi ra làm chứng cho bạn bè, bà con của mình Làm như thế bạn sẽ được lớn lên cách mau lẹ, sanh bông trái cho Ngài, và sẽ có được đời sống đầy phước hạnh đời nầy và đời sau. Mong rằng nhiều người áp dụng và làm theo để ra đi cứu người cách dể dàng. Amen!

(Bài viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)

(Visited 75 times, 1 visits today)

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT