ISOM 2 Trimester I – Mục Vụ

image_pdfimage_print

F1. Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến Sĩ BerinTiến Sĩ Berin
Tiến Sĩ Berin là người sáng lập chương trình ISOM. Trong bài học nầy ông chia sẽ làm thê nào để chiến thắng bản chất tội lỗi.


F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Mục sư John BevereMục sư John Bevere
Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video…


F3. Đổi Mới Như Chim Ưng
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Bác sĩ John BurnsBác sĩ John Burns
Bác sĩ John Burns quản nhiệm Hội thánh Victory Chritian Center tại Vancouver, Canada và chương trình TV Family Success


F4. Cộng Đồng Và Giới Tính
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến Sĩ Gilbert BilezkianTiến Sĩ Gilbert Bilezkian
Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian là giáo sư tại trường Đại Học Wheaton College, và là cố vấn của mục sư Bill Hybels, Willow Creek


F5. Giảng Đạo Năng Động
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Mục sư Brick CliffMục sư Brick Cliff
Mục sư Brick Cliff là giáo sĩ huấn luyện người hầu việc Chúa tại nhiều quốc gia trong mục vụ Nation-2-Nation. 26 năm mở mang Nước Chúa tại Africa, India, và Châu Mỹ Latin


F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến sĩ Keith Hazell và JeremyTiến sĩ Keith Hazell và Jeremy
Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy


F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến sĩ VargisTiến sĩ Vargis
Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.


F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa 
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler
Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm

(Visited 76 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *