Uy Quyền Của Chúa Giêxu Trên Các Quỷ

Print Friendly, PDF & Email

Uy Quyền Của
Chúa Giêxu Trên Các Quỷ

Người làm chứng: Giáo sĩ Whittington

Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa nghe Tin lành Cứu rỗi
của Chúa Cứu Thế Giêxu. Ông bà Whittington dâng mình đến Matta
Grosso xứ Ba-tây để truyền bá Tin lành. Hai ông bà lập được
nhiều Hội thánh, song khi nghe còn có một sắc tộc khác chưa
biết đến Chúa, trái lại tin theo phù phép, đồng bóng, hai
ông bà bèn dọn nhà đi đến đó. Ông bà tự túc xây nhà và vì
cả sắc tộc đều theo đồng bóng nên rất ghét ông bà nên hai
ông bà giáo sĩ phải tự túc trồng trọt và săn bắn mới có đủ
mà ăn.

Một hôm nọ, thình lình ông lý trưởng và ông trưởng ban pháp
sư của sắc tộc cùng với một số người trong sắc tộc kéo đến
nhà của hai ông bà, khẩn khoản:
– Xin ông bà cho chúng tôi được biết Chúa của ông bà thế nào,
chúng tôi muốn biết hầu chúng tôi cả làng tôn thờ Ngài.

Ông bà Whittington lấy làm lạ, vì trước đây họ coi mình như
kẻ thù muốn trừ diệt, không biết lý do gì mà họ mau đổi thái
độ như vậy. Ông liền đem Phúc Âm giải bày tinh yêu và ơn cứu
rỗi bởi Chúa Giêxu. Nghe xong, tất cả đều quỳ mọp xuống xin
giáo sĩ cầu nguyện cho họ tin Chúa. Trong mấy tuần lễ tiếp
theo, họ hăng hái đốn cây dựng ngay một nhà thờ để làm nơi
thờ phượng Chúa.

Một lần kia, vị giáo sĩ hỏi người trước là trưởng ban pháp
sư nay đã tin Chúa.
– Tại sao các ông thình lình kéo đến để xin được tin Chúa
vậy?
Ông chủ bọn đồng bóng trước đây trả lời:
– Thưa ông bà, từ đời tổ phụ chúng tôi đến bây giờ, hết cả
chúng tôi đều làm pháp sư, đồng bóng và tà thuật. Chúng tôi
nghe ma quỷ cho biết ông bà đến đây trừ diệt chúng nó. Chúng
nó tức giận lắm và sai chúng tôi làm ma thuật để giết ông
bà. Khi nào ma quỷ sai chúng tôi như vậy, thì không ai thoát
chết được dưới tay chúng tôi.

Kể từ đó, buổi tối nào chúng tôi cũng sai thuộc hạ với tà
thần đến giết ông bà, và lần nào chúng nó về cũng nói rằng
không làm sao vào nhà ông bà được. Nhà ông bà có hàng rào
vững chắc siêu nhiên bọc kín chung quanh vườn, chỉ đi loanh
quanh mãi rồi đành trở về mà không cách nào giết ông bà được.
Lúc đó, chúng tôi biết rằng thần của ông bà lớn hơn các ma
quỷ của chúng tôi, nên chúng tôi quyết định bỏ tà thuật mà
tin theo Đấng Chí Cao.

(Visited 24 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT