DEN THO CHUA O TRONG EM

Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (1 Cô-rinh-tô 3:16)

 

Đền thờ nơi chốn linh thiêng,

Nơi trần thế đến khẩn nguyền cầu xin.

Nhà ta là kẻ đã tin

Ân điển của Chúa trong đời đẹp sao.

Nào hồn, linh, cả xác thân,

Là đền thờ Chúa dự phần tôn vinh.

Là nơi ngự của Thánh Linh ,

Là chốn để Chúa tâm tình cảm thông.

Là nơi để Chúa ẵm bồng,

Là nơi mắt Chúa chăm xem mỗi ngày

Là nơi nơi dẫn dắt ẵm bồng

Ban cho khôn sáng biết nương cậy Ngài.

Đền thờ dâng lễ sáng mai,

Dâng lời cầu nguyện khẩn nài của em

Những lời cảm tạ dâng Cha

Đền thờ thánh khiết mọi nơi,

Em được thánh sạch trong lời, trong tâm.

Đền thờ toả ngát hương thơm,

Đời em tỏa ngát phúc âm yêu người.

Đền thờ sáng tỏa nơi nơi,

Đời em chiếu sáng những lời Thánh kinh.

Dầu Cha luôn chứa đầy bình .

Lòng em cần tràn ngập Thánh Linh của Ngài.

Đền thờ Thánh Chúa tương lai ,

Là nơi Chúa ngự thiên đài vinh quang.

Hồn ngây ngất giữa thiên đàng,

Hồn say đắm ngắm thiên nhan Chúa Trời.

 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fsmarturl.it%2Fwestlifeessentials&redir_token=Zj9AobEzgdY03K8qnSZaaqGbaqN8MTUzMTIwMTEyMkAxNTMxMTE0NzIy&event=video_description&v=9bxc9hbwkkw

print
(Visited 33 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT