Câu hỏi: Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy và biết bạn bè và các thành viên trong gia đình chúng ta trong Thiên đàng?

Print Friendly, PDF & Email

Câu hỏi: Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy và biết bạn bè và các thành viên trong gia đình chúng ta trong Thiên đàng?

Trả lời: Nhiều người nói rằng việc đầu tiên họ muốn làm khi đến thiên đàng là gặp tất cả bạn bè và những người thân đã qua đời trước họ. Trong cõi đời đời, sẽ có nhiều thời gian để gặp, biết và dành thời gian với bạn bè và các thành viên trong gia đình của chúng ta. Tuy nhiên, đó không phải là sự tập trung chủ yếu của chúng ta ở trên Thiên đàng. Chúng ta sẽ được thêm nhiều sự thờ phượng Đức Chúa Trời và được hưởng các kỳ quan của Thiên đàng. Việc tái sum họp của chúng ta với những người thân yêu có nhiều khả năng để thuật lại các ân điển và vinh quang của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, tình yêu tuyệt vời của Ngài, và các việc quyền năng của Ngài. Chúng ta sẽ vui hơn bởi vì tất cả chúng ta có thể ngợi khen và thờ phượng Chúa trong sự có mặt của các tín hữu khác, đặc biệt là với những người chúng ta đã yêu thương trên đất.

Kinh Thánh nói gì về việc chúng ta sẽ có thể nhận ra người ở thế giới bên kia không? Vua Sau-lơ nhận ra Sa-mu-ên khi bà đồng ở Ên-đô-rơ gọi Sa-mu-ên từ vương quốc của tử thần ( I Sa-mu-ên 28:8-17). Khi con trai sơ sinh của Đa-vít chết, Đa-vít tuyên bố: “Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó sẽ không trở về với ta” ( II Sa-mu-ên 12:23). Đa-vít cho rằng ông sẽ có thể nhận ra con trai của ông ở Thiên đàng, mặc dù thực tế rằng con ông đã chết khi còn bé bỏng. Trong Lu-ca 16:19-31, Áp-ra-ham, La-xa-rơ, và người giàu tất cả đều nhận ra nhau sau khi chết. Tại nơi hóa hình, Môi-se và Ê-li đã có thể nhận biết nhau (Ma-thi-ơ 17:3-4). Trong các thí dụ này, Kinh Thánh dường như để cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được nhận biết sau khi chết.

Kinh Thánh tuyên bố rằng khi chúng ta đến Thiên đàng, chúng ta “sẽ được giống Chúa Giê Su; vì chúng ta sẽ thấy Ngài là thật” ( I Giăng 3:2). Ngay như thân thể trên đất của chúng ta dòng dõi của người đầu tiên A-đam, vì thế thân thể phục sinh chúng ta giống như của Chúa cứu thế ( I Cô-rinh-tô 15:47). “Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. “( I Cô-rinh-tô 15:49, 53). Nhiều người nhận ra Chúa Giê Su sau sự phục sinh của Ngài (Giăng 20:16, 20; 21:12; I Cô-rinh-tô 15:4-7). Nếu Chúa Giê Su đã được nhận biết trong thân thể vinh hiển của Ngài, chúng ta cũng sẽ được nhận biết trong thân thể vinh hiển của chúng ta. Có thể thấy những người thân yêu của chúng ta là một diện mạo vinh quang của Thiên đàng, về Đức Chúa Trời Ngài rất quan tâm, còn về chúng ta vẫn còn quá ít. Điều gì vui hơn khi được đoàn tụ với những người thân yêu của chúng ta và thờ phượng Đức Chúa Trời chung với họ mãi mãi.

(Visited 10 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In