Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về thiên sứ?

Print Friendly, PDF & Email

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về thiên sứ?

Trả lời: Thiên sứ là linh và có nhân cách của người: có trí thông minh, tình cảm, và ý chí. Điều này đúng với cả hai thiên sứ thiện và thiên sứ ác (quỷ). Thiên sứ có sự khôn ngoan (Ma-thi-ơ 8:29; II Cô-rinh-tô 11:3; I Phi-e-rơ 1:12), thể hiện cảm xúc (Lu-ca 2:13; Gia cơ 2:19; Khải Huyền 12:17), và ý chí tập rèn (Lu-ca 8:28-31; II Ti-mô-thê 2:26; Giu Đe 6). Thiên sứ là linh (Hê-bơ-rơ 1:14) mà không có thân thể vật lý thật. Mặc dù họ không có thân thể vật lý nhưng họ vẫn còn cá tính.

Bởi vì thiên sứ là vật được tạo ra, kiến thức của họ bị hạn chế. Điều này có nghĩa là họ không biết tất cả những điều như Thiên Chúa làm (Ma-thi-ơ 24:36). Tuy nhiên dường như có kiến thức lớn hơn con người, do ba nhận định. Trước tiên, thiên sứ được tạo ra như một tạo vật cao hơn con người. Vì vậy, họ bẩm sinh có kiến thức nhiều hơn. Thứ hai, thiên sứ nghiên cứu Kinh Thánh và thế giới kỹ lưỡng hơn so với con người nhận kiến thức được từ nó (Gia cơ 2:19; Khải Huyền 12:12). Thứ ba, các thiên sứ được những kiến thức thông qua quan sát lâu dài của các hoạt động của con người. Không giống như con người, thiên sứ không cần phải học tập quá khứ, họ đã có kinh nghiệm nó. Vì vậy, họ biết làm thế nào những người khác đã có hành động và phản ứng trong các tình huống và có thể dự đoán với một mức độ chính xác cao hơn chúng ta có thể hành động như thế trong hoàn cảnh tương tự.

Mặc dù có ý chí Thiên sứ cũng giống như tất cả các tạo vật, là đối tượng của ý chỉ Thiên Chúa. Thiên sứ tốt được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ cho các tín hữu (Hê-bơ-rơ 1:14) Sau đây là một số hoạt động Kinh Thánh nói đến của thiên sứ:

Ngợi khen Thiên Chúa (Thi Thiên 148:1-2; Ê-sai 6:3). Thờ phượng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:6; Khải Huyền 5:8-13). Vui mừng trong những việc Thiên Chúa làm (Gióp 38:6-7). Phục vụ Đức Chúa Trời (Thi Thiên 103:20; Khải Huyền 22:9). Hiện diện trước Đức Chúa Trời (Gióp 1:6; 2:1). Là những nhạc khí phán xét của Thiên Chúa (Khải huyền 7:1; 8:2). Họ mang đến câu trả lời cho lời cầu nguyện (Công vụ 12:5-10). Họ hỗ trợ bằng chiến thắng cho người đến với Chúa (Công vụ 8:26; 10:3). Họ xem xét những việc làm của Cơ Đốc nhân, công việc và chịu đựng (I Cô-rinh-tô 4:9; 11:10; Ê-phê-sô 3:10; I Phi-e-rơ 1:12). Họ khích lệ trong những lúc nguy hiểm (Công vụ 27:23-24). Họ chăm sóc cho người công bình lúc lâm chung (Lu ca 16:22).

Thiên sứ là sự sắp đặt hoàn toàn khác với con người. Con người không trở thành thiên sứ sau khi chết. Thiên sứ sẽ không bao giờ trở nên và không bao giờ được làm người. Đức Chúa Trời tạo ra những thiên sứ, cũng giống như Ngài tạo ra nhân loại. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập đến thiên sứ được tạo ra giống hình ảnh và chân dung của Đức Chúa Trời như con người có được (Sáng thế ký 1:26). Thiên sứ là thần linh, có thể đến một mức độ nào đó, được mặc lấy hình thể vật lý. Con người là sinh vật chủ yếu bằng vật chất, nhưng có một diện mạo thuộc linh. Điều lớn nhất chúng ta có thể học hỏi từ những thiên sứ thánh là vâng lời ngay tức thì, không hỏi lại nhưng vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

(Visited 31 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT