Câu hỏi: Satan là ai? Kinh Thánh nói gì về quỷ ám hay quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?

Print Friendly, PDF & Email

Câu hỏi: Satan là ai?

Trả lời: Niềm tin của con người liên quan đến phạm vi Satan từ đơn giản đến trừu tượng, từ một chàng trai nhỏ đỏ có sừng ngồi trên vai của bạn thúc giục bạn đến với tội lỗi cho đến biểu hiện dùng nhân cách hoá mô tả cái ác. Tuy nhiên Kinh Thánh cho chúng ta một bức chân dung rõ ràng Satan là ai và làm thế nào nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đơn giản, Kinh Thánh định nghĩa Satan như một thiên sứ sa ngã mất vị trí của nó trên trời vì tội lỗi và bây giờ hoàn toàn đối nghịch với Thiên Chúa, vận dụng tất cả quyền lực của nó để ngăn chặn những mục đích của Đức Chúa Trời.

Satan đã được tạo ra như một thiên sứ thánh. Ê-sai 14:12 có lẽ trước khi sa ngã tên của Satan là Sao mai sáng láng. Ê-xê-chi-ên 28:12-14 mô tả Satan như một Chê-ru-bin được tạo ra dường như là thiên sứ cao nhất. Nó trở thành kẻ kiêu ngạo về vẻ đẹp và tình trạng của mình sau hết nó quyết định ngồi trên ngai của Ðức Chúa Trời (Ê-sai 14:13-14; Ê-xê-chi-ên 28:15; I Ti-mô-thê 3:6). Lòng kiêu hãnh của Satan dẫn đến sự sa ngã của nó. Chú ý rất nhiều lần nó nói “Ta sẽ” phát biểu trong Ê-sai 14:12-15. Vì tội lỗi của nó, Thiên Chúa cấm Satan không cho ở thiên đàng.

Satan đã trở thành người cai trị của thế giới này và hoàng tử của sức mạnh chốn không trung (Giăng 12:31; II Cô-rinh-rô 4:4; Ê-phê-sô 2:2). Nó là kẻ cáo tội (Khải Huyền 12:10), một kẻ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:5), và một kẻ lừa dối (Sáng thế ký 3; II Cô-rinh-tô 4:4; Khải Huyền 20:3). Rất có thể nghĩa tên nó là “kẻ thù của Chúa” hoặc “một người đối lập”. Những tên khác của nó là Quỷ còn có nghĩa là “kẻ nhạo báng.”

Mặc dù nó đã bị đuổi khỏi thiên đàng, nó vẫn kiếm cách để nâng ngôi của mình cao hơn Thiên Chúa. Nó giả tất cả những gì Thiên Chúa làm, hy vọng chiếm được sự thờ phượng của thế giới và khuyến khích đối nghịch với vương quốc của Thiên Chúa. Satan là nguồn tối thượng đằng sau mỗi sự sùng bái sai lạc và tôn giáo đại đồng. Satan sẽ làm bất cứ điều gì và mọi thứ bằng quyền lực của mình để chống lại Thiên Chúa và những người theo Chúa. Tuy nhiên, số phận của Satan đã bị đóng ấn vĩnh cửu trong hồ lửa. (Khải Huyền 20:10).

Kinh Thánh nói gì về ma quỷ?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về ma quỷ?

Trả lời: Khải Huyền 12:9 là câu Kinh thánh rõ ràng nhất về nhận dạng của ma quỷ “Con rồng lớn đã bị ném xuống mà con rắn xưa gọi là ma quỷ, hoặc Satan, kẻ lãnh đạo toàn thế giới lầm lạc. Hắn đã bị ném xuống đất cùng với các thiên sứ của nó.” Sự sa ngã của Satan khỏi thiên đàng được diễn tả tượng trưng trong Ê sai 14:12-15 và Ê-xê-chi-ên 28:12-15. Khải Huyền 12:4 dường như cho thấy Satan đã kéo theo một phần ba những thiên sứ cùng với hắn lúc phạm tội. Giu đe câu 6 đề cập đến những thiên sứ phạm tội. Kinh Thánh chỉ cho thấy rằng ma quỷ là những thiên sứ sa ngã cùng với Satan nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời.

Satan và những quỷ của nó bây giờ rình rập và lừa dối để tiêu diệt tất cả những người tin theo Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 5:8; II Cô-rinh-tô 11:14-15). Các quỷ này được mô tả như là những linh tội ác (Ma-thi-ơ 10:1), những linh ô uế (Mác 1:27), và các thiên sứ của Satan (Khải Huyền 12:9). Satan và những quỷ của nó đi lừa đảo thế giới ( II Cô-rinh-tô 4:4), tấn công những người thuộc về Chúa (II Cô-rinh-tô 12:7; I Phi-e-rơ 5:8) và chiến đấu với những thiên sứ thánh (Khải Huyền 12:4-9). Những quỷ là linh nhưng chúng có thể xuất hiện trong các hình thức vật lý (II Cô-rinh-tô 11:14-15). Các quỷ, những thiên sứ sa ngã là những kẻ thù của Thiên Chúa, nhưng chúng đã bị đánh bại. Đấng lớn hơn là Đấng ở trong chúng ta, Ngài lớn hơn những kẻ đang có trong thế gian (I Giăng 4:4).

Kinh Thánh nói gì về quỷ ám hay quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về quỷ ám hay quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?

Trả lời: Kinh Thánh đưa ra một số minh chứng về những người bị quỷ ám hoặc chịu ảnh hưởng của quỷ. Từ các ví dụ này chúng ta có thể tìm thấy một số triệu chứng của ảnh hưởng quỷ nhập và nhận được cái nhìn hiểu biết như cách nào ma quỷ đang nhập vào một ai đó. Dưới đây là một số trong những đoạn Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:32-33; 12:22, 17:18; Mác 5:1-20; 7:26-30; Lu-ca 4:33-36; Lu-ca 22:03; Công vụ 16 :16-18. Trong số những đoạn này, quỷ ám gây ra bệnh lý như không có khả năng để nói chuyện, triệu chứng động kinh, mù loà.v.v… Trong các trường hợp khác, nó gây cho cho cá nhân làm điều ác, Giu đa là ví dụ chính. Trong Công vụ 16:16-18, tà linh rõ ràng cho một người đầy tớ gái một số khả năng để biết những điều vượt hơn sự học của chính cô ta. Người bị quỷ ám tại Ga-đa-ra, người bị vô số quỷ nhập vào (cả quân đoàn), có sức mạnh siêu nhân và sống trần truồng trong các hầm mộ. Vua Sau-lơ, sau khi chống nghịch với Chúa, bị khủng hoảng bởi một ác thần (I Sa-mu-ên 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) hậu quả rõ ràng của tâm trạng suy sụp là lòng ham muốn giết Đa-vít gia tăng.

Như vậy, có nhiều triệu chứng bị quỷ ám, như sự suy nhược cơ thể mà không thể được quy cho một vấn đề thực sự thuộc sinh lý học, một sự thay đổi tính cách như trầm cảm hoặc gây hấn, sức mạnh siêu nhiên, tính khiếm nhã, hành vi chống đối xã hội, và có lẽ là khả năng chia sẻ thông tin mà một người không có đường lối hiểu biết tự nhiên. Điều quan trọng cần lưu ý rằng gần như tất cả, nếu không phải tất cả, những đặc trưng này có thể có những giải thích khác, do đó điều quan trọng không phải nhìn hiện tượng chán nản hay người động kinh là bị quỷ ám. Mặt khác, văn hóa phương Tây có lẽ không để tâm trí thật nghiêm túc về Sa tan trong đời sống của mọi người.

Ngoài các sự phân biệt về thể chất hoặc cảm xúc, người ta cũng có thể nhìn vào những thuộc tính tâm linh hiển thị ảnh hưởng của ma quỷ. Chúng có thể bao gồm từ chối tha thứ (II Cô-rinh-tô 2:10-11) niềm tin sai lạc và truyền bá tà giáo, đặc biệt liên quan đến Chúa Giê Su Christ và công tác chuộc tội của Ngài (II Cô-rinh-tô 11:3-4, 13-15; I Ti-mô-thê 4 :1-5; I Giăng 4:1-3).

Xem xét sự liên quan của các ma quỷ trong cuộc sống của những người thuộc về Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ là một minh hoạ thực tế của một tín hữu có thể bị ảnh hưởng ma quỷ (Ma-thi-ơ 16:23). Một số chỉ đến những người của Chúa dưới sức mạnh ảnh hưởng của ma quỷ gọi là “Hiện tượng quỷ nhập” nhưng không bao giờ có một ví dụ nào trong Kinh Thánh về một người tin vào Đấng Christ lại bị quỷ nhập. Hầu hết các nhà thần học đều tin rằng một người của Chúa không thể bị quỷ nhập vì người ấy có Chúa Thánh Linh ở trong lòng (II Cô-rinh-tô 1:22; 5:5; I Cô-rinh-tô 6:19) và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ không chia sẻ nơi cư trú với ma quỷ.

Chúng ta không nói chính xác làm cách nào một người mở lòng ra để quỷ nhập. Nếu trường hợp của Giu Đa là tiêu biểu, ông đã mở lòng mình ra cho điều ác-trong trường hợp của ông do tính tham lam (Giăng 12:6). Nếu một người cho phép một số thói quen tội lỗi cai trị lòng mình, nó trở thành lời mời cho ma quỷ bước vào, đó là điều có thể xảy ra. Theo những kinh nghiệm của những người truyền giáo, ma quỷ ám dường như có liên quan đến việc thờ cúng thần tượng của người ngoại và cất giữ các đồ vật huyền bí. Kinh Thánh lập lại nhiều lần thờ thần tượng có liên quan đến thực tế thờ ma quỷ (Lê vi ký 17:7; Phục truyền luật lệ ký 32:17; Thi Thiên 106:37; I Cô-rinh-tô 10:20), vì vậy không có gì ngạc nhiên việc tham gia với thần tượng có thể dẫn đến bị quỷ ám.

Dựa vào những đoạn Kinh Thánh nói trên và một số kinh nghiệm của các nhà truyền giáo, chúng ta có thể kết luận rằng nhiều người mở lối sống của họ cho ma quỷ vào thông qua việc cưu mang những tội lỗi hoặc thông qua sự tham gia hệ thống sùng bái (dầu cố ý hay vô tình). Những ví dụ có thể bao gồm những điều vô đạo đức, nghiện ma túy, lạm dụng rượu gây ra những tình trạng thay đổi về ý thức, nổi loạn, cay đắng, và hoang tưởng.

Xem xét bổ sung. Sa tan và các ma quỷ do nó bảo trợ có thể không được làm gì Chúa không cho phép chúng làm (Gióp 1-2). Đây là trường hợp, Satan nghĩ nó đang hoàn thành các mục đích riêng của mình, thực ra là thực hiện những mục đích tốt đẹp của Thiên Chúa, như trong trường hợp phản bội của Giu Đa. Một số người phát triển niềm đam mê không lành mạnh với những hoạt động huyền bí và thuộc ma quỷ. Đây là hành động thiếu khôn ngoan và không hợp với Kinh Thánh. Nếu chúng ta theo Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đang mặc áo giáp của Ngài và dựa vào sức mạnh của Ngài (Ê-phê-sô 6:10-18) chúng ta không có gì để sợ hãi những kẻ ác, vì Đức Chúa Trời cai trị trên tất cả!

 

(Visited 49 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT