Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.
EPISODES:
ISOM KHÓA 5: E6 – Truyền Giáo cho Giới Trẻ – (Ministering To Youth) ISOM KHÓA 5: E5 – Quản Trị Tương Lai – Managing for Tomorrow ISOM KHÓA 5: E4 – Truyền Giáo cho Thế hệ Mới (Reaching a New Generation) ISOM KHÓA 5: E3 – Trưởng Lão theo Kinh Thánh – Biblical Eldership ISOM KHÓA 5: E2 – SỐNG ĐỂ BAN CHO (LIVING TO GIVE) ISOM KHÓA 5: E1 – Sự Nối Kết Đấng Christ – Christ Connection ISOM KHÓA 4: D7 – Đắc Thắng Thuộc Linh (Spiritual Breakthrough) ISOM KHÓA 4: D6 – Uy Quyền và Sự Tha Thứ (Authority and Forgiveness) ISOM KHÓA 4: D5 – Chiến Trường Tâm Linh ISOM KHÓA 4: D4 – Cá Nhân Chứng Đạo ISOM KHÓA 4: D3 – Sự Giảng Hòa ISOM KHÓA 4: D2 – Phát Triển Những Người Lãnh Đạo ISOM KHÓA 4: D1 – Tinh Thần Trong Đồng Vắng ISOM KHÓA 3: C8 – SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH ISOM KHÓA 3: C7 – GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI ISOM KHÓA 3: C6 – KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO ISOM KHÓA 3: C5 – PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO ISOM KHÓA 3: C4 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG ISOM KHÓA 3: C3 – NHÓM TẾ BÀO ISOM KHÓA 3: C2 – HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH ISOM Khóa 3 – C1 Gia Tăng Mục Vụ hay Huy Động Để Nhân Cấp ISOM KHÓA 1: B5 – GIÊXU ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY ISOM KHÓA 1: B4 – BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM ISOM KHÓA 1: B3 – CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO ISOM KHÓA 1: B2 – CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ ISOM KHÓA 1: B1 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN ISOM KHÓA 1: A4 – NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG – PRAISE AND WORSHIP ISOM KHÓA 1: A3 – TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO – NEW TESTAMENT SURVEY ISOM KHÓA 1: A2 – ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN – SUPERNATURAL LIVING ISOM KHÓA 1: A1 – NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN – FOUNDATION OF FAITH (1-6)

ISOM KHÓA 1: A4 – NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG – PRAISE AND WORSHIP

image_pdfimage_print


A4: Ngợi Khen Và Thờ Phượng 01


A4: Ngợi Khen Và Thờ Phượng 02


A4: Ngợi Khen Và Thờ Phượng 03


A4: Ngợi Khen Và Thờ Phượng 04


A4: Ngợi Khen Và Thờ Phượng 05

print
(Visited 8 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *