Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 1: B4 – BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM

image_pdfimage_print


Bản Chất Phúc Âm 01


Bản Chất Phúc Âm 02


Bản Chất Phúc Âm 03


Bản Chất Phúc Âm 04


Bản Chất Phúc Âm 05

print
(Visited 5 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *