Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 1: B5 – GIÊXU ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY

image_pdfimage_print


JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay 01


JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay 02


JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay 03


JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay 04


JESUS ĐẤNG Chữa Lành Hôm Nay 05

print
(Visited 8 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *