Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 1: B2 – CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ

image_pdfimage_print


Chức Vụ Giúp Đỡ 01


Chức Vụ Giúp Đỡ 02


Chức Vụ Giúp Đỡ 03


Chức Vụ Giúp Đỡ 04


Chức Vụ Giúp Đỡ 05

print
(Visited 2 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *