Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 3: C2 – HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH

image_pdfimage_print


Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 01


Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 02


Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 03

print
(Visited 9 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *