Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 3: C3 – NHÓM TẾ BÀO

image_pdfimage_print


Nhóm Tế Bào 01


Nhóm Tế Bào 02


Nhóm Tế Bào 03


Nhóm Tế Bào 04


Nhóm Tế Bào 05

print
(Visited 32 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *