Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 3: C4 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG

image_pdfimage_print


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 01


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 02


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 03


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 04


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 05

print
(Visited 48 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *