Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 3: C5 – PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

image_pdfimage_print


Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo 01


Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo 02

print
(Visited 30 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *