Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 3: C7 – GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI

image_pdfimage_print


Gây Dựng Hội Thánh Mới 01


Gây Dựng Hội Thánh Mới 02


Gây Dựng Hội Thánh Mới 03


Gây Dựng Hội Thánh Mới 04


Gây Dựng Hội Thánh Mới 05

print
(Visited 36 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *