Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 3: C8 – SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH

image_pdfimage_print


Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 01


Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 02


Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 03


Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 04


Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 05

print
(Visited 18 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *