Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

ISOM KHÓA 4: D1 – Tinh Thần Trong Đồng Vắng

image_pdfimage_print


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 01


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 02


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 03


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 04


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 05


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 06


Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 07

print
(Visited 12 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *