ISOM KHÓA 4: D2 – Phát Triển Những Người Lãnh Đạo

Print Friendly, PDF & Email

BÀI 1: TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

BÀI 2: TẤM LÒNG QUYẾT ĐỊNH HƯỚNG ĐI CHO CUỘC ĐỜI BẠN

THIẾU VIDEO BÀI 2

BÀI 3: LÒNG BẠN QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH BẠI TRONG ĐỜI SỐNG


BÀI 4: NGƯỜI DẪN DẮT HAY NGƯỜI THEO SAU

BÀI 5: CẠM BẪY CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG HƯ ẢO

(Visited 64 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT